Innovació

L'Estadística sobre innovació a les empreses quantifica el procés d'innovació a les empreses de Catalunya, tant en l'àmbit tecnològic com en el no tecnològic.

L'Idescat elabora informació per a Catalunya desagregant variables com el nombre d'empreses i la despesa en innovació segons el tipus de despesa (R+D interna, R+D externa, etc.), el nombre d'empreses segons el tipus d'innovació (de producte, de procés i de producte i procés) i la intensitat d'innovació respecte al total d'empreses, d'empreses innovadores i d'empreses amb activitats d'R+D.

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses que realitza l'INE anualment.

Aquesta estadística provisionalment està disponible en els indicadors següents:

Indicadors anuals

Anuari estadístic de Catalunya

Sou aquí: