Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.).

Es presenten resultats per quantificar les empreses innovadores, així com la despesa en innovació i la seva distribució segons les diferents activitats per a la innovació tecnològica, o bé la intensitat d'innovació o el finançament públic d'aquesta, entre d'altres.

Els resultats es desagreguen per grandària de l'empresa segons ocupats i pels quatre grans sectors d'activitat econòmica: agricultura, indústria, construcció i serveis.

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat a Catalunya (d'acord amb el conveni signat entre ambdós instituts). L'Idescat fa l'explotació estadística detallada de la informació per a Catalunya i ofereix així una visió de conjunt de l'activitat d'innovació duta a terme per les empreses.

En altres seccions