Xifres de població

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Població20170,4 %
Variació anual a 1 de gener
Població de 80 anys i més20172,7 %
Variació anual a 1 de gener
Taxa de creixement total de la població20153,17 ‰
Variació de la xifra d'habitants sobre la població mitjana per 1.000 habitants
Població resident a l'estranger20177,7 %
Variació anual a 1 de gener
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors demogràfics i de territori
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Informació relacionada

La nota explicativa Quines xifres de població publica l'Idescat? presenta un resum de cada una de les fonts i explica la relació que existeix entre aquestes.

La informació de població estrangera apareix a l'apartat Població estrangera.

La informació de població estacional apareix a l'apartat Mobilitat i població estacional.

La informació completa relativa a l'estructura de la població apareix a l'apartat Censos i enquestes demogràfiques.

Sou aquí: