Saltar al contingut principal

PHRE Padró d'habitants residents a l'estranger

L'estadística del Padró d'habitants residents a l'estranger proporciona informació estadística dels catalans que resideixen habitualment a l'estranger i el seu últim municipi d'inscripció és a Catalunya.

La font de les dades és el Padró d'espanyols residents a l'estranger, que comprèn totes les persones de nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, inscrites com a residents habituals al Registre de matrícula de l'oficina consular corresponent a la seva residència, la inscripció de la qual ha estat comunicada a l'INE a través del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

L'Idescat du a terme una explotació estadística del fitxer relatiu a Catalunya amb informació per sexe, edat, lloc de naixement, lloc d'inscripció i continent o país de residència, referida a 1 de gener de cada any. Territorialment, ofereix la informació a escala municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

També es difon informació de les noves inscripcions (que són les altes produïdes durant l'any anterior al de referència).

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions