Empreses · Finances

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicador Temps Valor
Empreses20162,0 %
Variació anual
Clima empresarialIV/1610,2
Saldo de respostes de les expectatives de la marxa del negoci
Deutors concursatsIV/162,4 %
Variació interanual
Confiança empresarialI/170,3 %
Variació trimestral de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
Societats mercantilsfeb/17−20,1 %
Variació interanual de societats mercantils creades
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.