Saltar al contingut principal

Empreses · Finances

Informació relacionada

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes sobre l'empresa a Catalunya.

L'INE publica el Directorio central de empresas, on recull les empreses espanyoles i les seves unitats locals.

La Cambra de Comerç de Barcelona, a partir dels resultats per sectors econòmics obtinguts de l'Enquesta de clima empresarial, elabora trimestralment l'indicador de clima empresarial de Catalunya (ICEC), que avança l'evolució de l'activitat de l'economia catalana en el trimestre en curs.

El Banc d'Espanya recull informació estatal sobre l'activitat de les entitats de crèdit i publica informació del conjunt de dipòsits i préstecs del sistema bancari espanyol, per comunitats autònomes, en el seu Boletín Estadístico.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre empreses · finances.