Empreses · Finances

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Empreses20162,0 %
Variació anual
Clima empresarialI/1723,2
Saldo de respostes de les expectatives de la marxa del negoci
Deutors concursatsI/20175,5 %
Variació interanual
Confiança empresarialII/172,6 %
Variació trimestral de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
Societats mercantilsabr/17−22,3 %
Variació interanual de societats mercantils creades
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors d'estructura econòmica
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí:

  • Tema
  • Empreses · Finances