Novetats RSS

27.05.2016

Índexs de comerç al detall (ICD). Abril 2016 [+]

27.05.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Enquesta de població activa (EPA). Formació i condicions de treball. 2015 [+]

26.05.2016 | Noves dades | Treball

El 26,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2015, segons l'Enquesta de població activa.

Índex de preus industrials (IPRI). Abril 2016 [+]

25.05.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Abril 2016 [+]

24.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Abril 2016 [+]

23.05.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016 i es situa en 87,6 euros.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Març 2016 [+]

20.05.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al març del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Març 2016 [+]

20.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 2,4% interanual a Catalunya al març del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Març 2016 [+]

20.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 2,9% interanual a Catalunya al març del 2016.

Renda familiar disponible bruta. Comarques i municipis (RFDBC). 2013 [+]

19.05.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El Barcelonès continuava sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada, amb 18.100 euros l'any 2013, i superava en un 11,8% la mitjana catalana, que era de 16.200 euros per habitant. La seguien el Baix Llobregat (17.000 euros), el Vallès Occidental (16.600 euros) i el Ripollès (16.500 euros).

Estimacions de població (EP). 2015. Avanç [+]

18.05.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població de Catalunya a 31 de desembre del 2015 era de 7.434.295 habitants, segons l'avanç de les estimacions postcensals, elaborat per l'Idescat.

Índex de preus de consum (IPC). Abril 2016 [+]

13.05.2016 | Noves dades

L'IPC disminueix un 0,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Visita del cap de Premsa d'Eurostat a l'Idescat [+]

12.05.2016 | Notícia

Avui, 12 de maig de 2016, visita l'Idescat el portaveu i responsable de l'Oficina de Premsa d'Eurostat, Tim Allen, que presentarà Eurostat en una sessió adreçada al personal de l'Idescat i a membres del Sistema estadístic de Catalunya.

Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials (EECESS). 2014 [+]

11.05.2016 | Noves dades | Protecció social

Els centres de serveis socials d'atenció personal de Catalunya van produir serveis per valor de 1.929 milions d'euros l'any 2014 i el valor dels serveis complementaris de les entitats va ser de 315 milions d'euros, segons l'Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Febrer 2016 [+]

09.05.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions augmenten un 4,8% i les importacions un 2,6% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Març 2016 [+]

06.05.2016 | Noves dades | Turisme

L'Idescat inicia la publicació mensual de l'estadística Despesa del turisme estranger, amb dades des de gener del 2016. La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 922 milions d'euros al març del 2016.

Turisme estranger (TUREST). Març 2016 [+]

06.05.2016 | Noves dades | Turisme

L'Idescat inicia la publicació mensual de l'estadística Turisme estranger, amb dades des de gener del 2016.

Índex de producció industrial (IPI). 2015. Dades definitives [+]

06.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 2,7% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives.

Índex de producció industrial (IPI). Març 2016 [+]

06.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al març del 2016.

Producte interior brut (PIB). Oferta. Base 2010. I/2016. Avanç [+]

05.05.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,7% al primer trimestre del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

Enquesta de condicions de vida (ECV). 2016. Treball de camp [+]

04.05.2016 | Notícia

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2016.

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). I/2016 [+]

03.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural creix un 43,7% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). I/2016 [+]

02.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 107,7% interanual al primer trimestre de l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Març 2016 [+]

02.05.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents es manté pràcticament estable (-0,1%), en termes interanuals, a Catalunya al març del 2016.

Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2016. Avanç. Dades provisionals [+]

28.04.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2016, segons dades provisionals, és de 7.516.254 habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 8.148 persones (el 0,1%) respecte de l'1 de gener de 2015. Així, Catalunya torna a tenir un creixement de població, després de tres anys consecutius de disminució.

Població ocupada en el sector turístic. EPA. I/2016 [+]

28.04.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 390.400 persones al primer trimestre del 2016, un 7,3% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.

Població ocupada en el sector cultural. EPA. I/2016 [+]

28.04.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es situa en 141.600 persones al primer trimestre del 2016, un 4,0% menys que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.

Enquesta de població activa (EPA). I/2016 [+]

28.04.2016 | Noves dades | Treball

La taxa d'atur se situa en el 17,42% a Catalunya al primer trimestre del 2016, amb un total de 660.000 persones desocupades, 98.100 persones menys que al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'Enquesta de població activa.

Índexs de comerç al detall (ICD). Març 2016 [+]

27.04.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al març del 2016.

Índex de preus industrials (IPRI). 2015. Dades definitives [+]

25.04.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials va decréixer un 0,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives.

Índex de preus industrials (IPRI). Març 2016 [+]

25.04.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,2% interanual a Catalunya al març del 2016.

Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). 2016 [+]

25.04.2016 | Noves dades | Xifres de població

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger és de 264.034 persones a 1 de gener del 2016 (segons el Padró d'habitants residents a l'estranger), xifra que representa una variació interanual del 9,1%.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Març 2016 [+]

25.04.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 20,2% interanual a Catalunya al març del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Març 2016 [+]

22.04.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) disminueix un 15,2% interanual a Catalunya al març del 2016.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Febrer 2016 [+]

21.04.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 5,9% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Febrer 2016 [+]

21.04.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,8% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Febrer 2016 [+]

21.04.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,1% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Enquesta de clima empresarial (CLEM). I/2016 [+]

15.04.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2016 registren un saldo de 16,2 punts, i és la dada més elevada des de l'any 2012.

Projeccions de població activa (PROJPA). 2015-2051 [+]

14.04.2016 | Noves dades | Projeccions

La població activa de Catalunya se situarà en 3,93 milions de persones l'any 2030, segons les Projeccions de població activa 2015-2051 (escenari mitjà), xifra que suposa un increment respecte al 2015 (3,78 milions). A partir del 2030 la població activa disminuirà i en l'horitzó 2050 se situarà per sota dels 3,7 milions.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Gener 2016 [+]

14.04.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions decreixen un 3,0% interanual mentre que les importacions augmenten un 2,4% interanual, a Catalunya al gener del 2016.

Índex de preus de consum (IPC). Març 2016 [+]

13.04.2016 | Noves dades | Preus

L'IPC disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al març del 2016.

Indicadors de confiança empresarial (ICEH). II/2016 [+]

12.04.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

L'ICEH per al segon trimestre del 2016 a Catalunya se situa en 138,7, dada que suposa un increment de 3,9 punts respecte al trimestre anterior.

Índex de producció industrial (IPI). Febrer 2016 [+]

07.04.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 [+]

05.04.2016 | Notícia

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. El Pla és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers quatre anys, i és el sisè que es tramita al Parlament de Catalunya.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Febrer 2016 [+]

04.04.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents ha augmentat un 4,8% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2014-2015. Treball de camp [+]

01.04.2016 | Notícia

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2014-2015. Aquest treball de camp es realitzarà durant el segon trimestre del 2016.

Índexs de comerç al detall (ICD). Febrer 2016 [+]

31.03.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,2% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Viatges dels turistes estrangers (TUREST). 2015 [+]

31.03.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de visitants estrangers va créixer un 2,3% a l'any 2015, segons les dades de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur). El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,2%.

Enquesta industrial d'empreses (EIE). 2014 [+]

29.03.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 127.278 milions d'euros a Catalunya l'any 2014, xifra que va representar un increment de l'1,0% respecte a un any enrere, segons l'Enquesta industrial d'empreses.

Índex de preus industrials (IPRI). Febrer 2016 [+]

23.03.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,0% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Febrer 2016 [+]

23.03.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 14,9% interanual a Catalunya al febrer del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Febrer 2016 [+]

23.03.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 29,5% interanual a Catalunya al febrer del 2016 i es situa en 103,91 euros.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Gener 2016 [+]

22.03.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al gener del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Gener 2016 [+]

22.03.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 2,3% interanual a Catalunya al gener del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Gener 2016 [+]

22.03.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 3,6% interanual a Catalunya al gener del 2016.

Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). IV/2015 [+]

18.03.2016 | Noves dades | Treball

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.800,21 euros a Catalunya al quart trimestre del 2015, un 1,7% més que el mateix trimestre del 2014, segons l'Enquesta trimestral de cost laboral.

Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA). Base 2010. 2015 [+]

17.03.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement d'un 3,4% l'any 2015 fins a assolir la xifra de 214.927 milions d'euros.

Producte interior brut (PIB). Base 2010. IV/2015 [+]

17.03.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment del 3,9% interanual i de l'1,0% intertrimestral al quart trimestre del 2015.

Estadística de naixements, defuncions i matrimonis. 2014. Dades definitives [+]

15.03.2016 | Noves dades

Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements, la de defuncions i la de matrimonis de l'any 2014 que incorporen tota la informació de naixements, defuncions i matrimonis dels residents inscrits a Catalunya i dels inscrits a la resta de l'Estat espanyol.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Gener 2016 [+]

14.03.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents disminueix un 2,1% interanual a Catalunya al gener del 2015.

Estadística longitudinal de vides laborals (MCVL). 2014 [+]

11.03.2016 | Noves dades | Treball

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.202.425 a Catalunya l'any 2014.

Índex de preus de consum (IPC). Febrer 2016 [+]

11.03.2016 | Noves dades

L'IPC disminueix un 0,5% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Índexs de comerç al detall (ICD). Gener 2016 [+]

10.03.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, es manté estable, en termes interanuals, a Catalunya al gener del 2016.

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). IV/2015 [+]

09.03.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 8,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2015.

Índex de producció industrial (IPI). Gener 2016 [+]

08.03.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,8% interanual a Catalunya al gener del 2016.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). IV/2015 i any 2015. Dades provisionals [+]

07.03.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 8,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2015, mentre que en el conjunt de l'any 2015 el creixement d'aquestes exportacions va ser de 10,5%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Desembre 2015 i any 2015. Dades provisionals [+]

04.03.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van augmentar un 6,9% interanual i les importacions un 6,2% a Catalunya al desembre del 2015. L'any 2015 les exportacions van créixer un 6,1% i les importacions un 5,9%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Padró municipal d'habitants (PMH). Població estrangera. 2015 [+]

03.03.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població estrangera resident a Catalunya era d'1.028.069 persones a 1 de gener del 2015, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants, xifra que representava una reducció del 5,6% en relació amb l'any anterior.

Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2015. Dades definitives [+]

03.03.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població resident a Catalunya a 1 de gener de 2015 era de 7.508.106 habitants, segons dades definitives del Padró. Per grups d'edat, el 15,8% de la població era menor de 15 anys, el 66,1% tenia entre 15 i 64 anys i la resta, un 18,1%, tenia 65 anys i més. Dins d'aquest darrer grup 2.116 era població centenària.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Desembre 2015 [+]

02.03.2016 | Noves dades | Treball

El nombre d'afiliacions dels residents a Catalunya a 31 de desembre de 2015 es va situar en 3.005.776, un 3,4% més que al desembre del 2014.

Viatges dels turistes estrangers (TUREST). IV/2015 [+]

26.02.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de viatges dels turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,6% interanual al quart trimestre del 2015.

Índex de preus industrials (IPRI). Gener 2016 [+]

25.02.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al gener del 2016.

Cens de població i habitatges (CENSPH). 2011. Mobilitat obligada. Resultats per codis postals [+]

24.02.2016 | Noves dades | Censos i enquestes demogràfiques

L'Idescat ha ampliat els resultats de la mobilitat obligada del Cens de població i habitatges 2011, amb informació inframunicipal per codis postals, dels cinc municipis de més de 200.000 habitants de Catalunya: Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Terrassa.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Gener 2016 [+]

24.02.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al gener del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Gener 2016 [+]

23.02.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 5,5% interanual a Catalunya al gener del 2016.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Desembre 2015 [+]

19.02.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) va augmentar un 5,5% interanual a Catalunya al desembre del 2015.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Desembre 2015 [+]

19.02.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va registrar un increment del 7,0% interanual a Catalunya al desembre del 2015.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Desembre 2015 [+]

19.02.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va augmentar un 5,0% interanual a Catalunya al desembre del 2015.

Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). III/2015 [+]

18.02.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats presenta una evolució favorable en termes interanuals, amb una millora de 0,5 punts percentuals al tercer trimestre del 2015.

Índex de preus de consum (IPC). Gener 2016 [+]

15.02.2016 | Noves dades

L'IPC es manté estable, en termes interanuals, a Catalunya al gener del 2016.

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2015. Dades provisionals [+]

11.02.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 13,1% a Catalunya l'any 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). 2015. Dades provisionals [+]

10.02.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 4,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Novembre 2015 [+]

09.02.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van créixer un 6,3% i les importacions un 10,6% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Índex de producció industrial (IPI). Desembre 2015 i any 2015 dades provisionals [+]

08.02.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari va disminuir un 0,6% interanual a Catalunya al desembre del 2015. L'any 2015, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 2,5%, segons dades provisionals.

Enquesta de població activa (EPA). 2015 [+]

05.02.2016 | Noves dades | Treball

La taxa d'atur es va situar en el 18,6% de mitjana a Catalunya el 2015, amb un total de 703.100 persones desocupades, 419.200 de les quals feia un any o més que buscaven feina, segons l'EPA.

Producte interior brut (PIB). Oferta. Base 2010. IV/2015. Avanç [+]

04.02.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 4,1% al quart trimestre del 2015 i un augment del 3,4% en el conjunt del 2015, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). IV/2015 [+]

02.02.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 12,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Desembre 2015 i any 2015 [+]

01.02.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents va disminuir un 0,7% interanual a Catalunya al desembre del 2015. En el conjunt del 2015 l'IVGS va augmentar un 1,3% respecte a un any enrere.

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). IV/2015 [+]

01.02.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 11,6% interanual al quart trimestre de l'any 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2014 [+]

29.01.2016 | Noves dades

L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2014.

Cens de població i habitatges (CENSPH). 2011. Mobilitat obligada. Ampliació de resultats municipals [+]

29.01.2016 | Noves dades | Censos i enquestes demogràfiques

L'Idescat ha ampliat els resultats de la mobilitat obligada de Cens de població i habitatges 2011 amb una nova matriu per a totes les comarques i municipis de més de 10.000 habitants. A més, per primera vegada presenta mapes municipals i comarcals sobre mobilitat.

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (NOMESCAT). 2015 [+]

29.01.2016 | Noves dades | Xifres de població

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2015, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.

Població ocupada en el sector turístic. EPA. IV/2015 [+]

28.01.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya es va situar en 377.700 persones al quart trimestre del 2015, un 0,9% més que al mateix trimestre del 2014, segons l'EPA.

Població ocupada en el sector cultural. EPA. IV/2015 [+]

28.01.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es va situar en 143.400 persones al quart trimestre del 2015, un 9,1% menys que al mateix trimestre del 2014, segons l'EPA.

Índexs de comerç al detall (ICD). Desembre 2015 [+]

28.01.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2015.

Enquesta de població activa (EPA). IV/2015 [+]

28.01.2016 | Noves dades | Treball

La taxa d'tur se situa en el 17,73% a Catalunya al quart trimestre del 2015, amb un total de 688.600 persones desocupades, 87.900 persones menys que al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'EPA.

Convocatòria del 7è concurs Planter de Sondeigs i Experiments [+]

27.01.2016 | Notícia

S'ha convocat la setena edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments, organitzat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, que compta amb el suport de l'Idescat.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). 2015. Dades provisionals [+]

27.01.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 3,4% a Catalunya l'any 2015, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Índex de preus industrials (IPRI). Desembre 2015 i any 2015 dades provisionals [+]

25.01.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials va disminuir un 0,6% interanual a Catalunya al desembre del 2015. D'altra banda, l'any 2015, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials va disminuir un 0,3% interanual, segons dades provisionals.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Desembre 2015 [+]

25.01.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 3,4% interanual a Catalunya al desembre del 2015, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Desembre 2015 [+]

22.01.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 4,1% interanual a Catalunya al desembre del 2015.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Novembre 2015 [+]

21.01.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) va augmentar un 6,4% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Novembre 2015 [+]

21.01.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va registrar un increment del 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Novembre 2015 [+]

21.01.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, va augmentar un 5,7% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Comptes de la protecció social (CPS). 2009-2013 [+]

20.01.2016 | Noves dades | Protecció social

La despesa en protecció social a Catalunya va arribar als 42.503 milions d'euros l'any 2013, dada que suposava una despesa per habitant de 5.710 euros anuals, pràcticament la mateixa que l'any anterior i que representava el 21,5% del PIB català.

Xifres de Catalunya 2016 [+]

19.01.2016 | Nou producte

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2016, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea.

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2016 [+]

19.01.2016 | Notícia

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2016 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Enquesta de clima empresarial (CLEM). IV/2015 [+]

19.01.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2016 registren un saldo de 3,9 punts, i és una dada positiva per quart trimestre consecutiu. Tot i això, suposa un descens de 7,9 punts respecte a les expectatives del trimestre anterior (11,8 punts).

Comerç amb l'estranger (COMEST). Octubre 2015 [+]

15.01.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van créixer un 3,2% i les importacions un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Índex de preus de consum (IPC). Desembre 2015 [+]

15.01.2016 | Noves dades

L'IPC va augmentar un 0,3% interanual a Catalunya al desembre del 2015.

Indicadors de confiança empresarial (ICEH). I/2016 [+]

14.01.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

L'ICEH per al primer trimestre del 2016 a Catalunya se situa en 134,8, dada que suposa una reducció de 3,7 punts respecte al trimestre anterior.

Índex de producció industrial (IPI). Novembre 2015 [+]

11.01.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari va augmentar un 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Novembre 2015 [+]

08.01.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents va augmentar un 3,6% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Índexs de comerç al detall (ICD). Novembre 2015 [+]

29.12.2015 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,2% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Índex de preus industrials (IPRI). Novembre 2015 [+]

23.12.2015 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,8% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Novembre 2015 [+]

23.12.2015 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers augmenten un 8,6% interanual a Catalunya al novembre del 2015, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Producte interior brut (PIB). Base 2010. III/2015 [+]

23.12.2015 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment del 3,7% interanual i del 0,9% intertrimestral al tercer trimestre del 2015.

Calendari de difusió de resultats. 2016 [+]

23.12.2015 | Notícia

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2016.

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per al 2016 [+]

23.12.2015 | Notícia

El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2016. El programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les 324 actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant el proper any.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Novembre 2015 [+]

22.12.2015 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) ha augmentat un 7,2% interanual a Catalunya al novembre del 2015.

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL). 2015 [+]

21.12.2015 | Noves dades | Recerca · Tecnologia

La meitat de la població de 16 a 74 anys (un 50,2%) ha comprat a través d'Internet en els 12 mesos anteriors a la realització de l'enquesta, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2015.

Padró municipal d'habitants (PMH). 1 de gener del 2015 . Xifres oficials [+]

21.12.2015 | Noves dades | Xifres de població

La població oficial de Catalunya a 1 de gener del 2015 és de 7.508.106 habitants desglossats en 3.816.361 dones i 3.691.745 homes.

Producte interior brut. Comarques i municipis. (PIBC). Base 2010. 2011-2012 [+]

21.12.2015 | Noves dades | Macromagnituds

Barcelona va generar 64.241 milions d'euros de PIB, xifra que representa el 31% del total del producte interior brut de Catalunya de l'any 2012. Aquesta dada permet apreciar l'efecte de la capitalitat de Barcelona. La segueixen l'Hospitalet del Llobregat (que va produir el 2,7% del total del PIB català), Tarragona (2,4%), Terrassa (2,2%) i Sabadell (2,1%).

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Octubre 2015 [+]

18.12.2015 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 4.6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Octubre 2015 [+]

18.12.2015 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, registra un decrement del 0,6% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Octubre 2015 [+]

18.12.2015 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, registra un decrement de l'1,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Publicació revista SORT [+]

18.12.2015 | Notícia

S'ha publicat el número 2 del volum 39 corresponent al període Juliol-Desembre del 2015 de la revista SORT amb l'edició de vuit articles i que inclou un article convidat.

Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). III/2015 [+]

17.12.2015 | Noves dades | Treball

El cost laboral per treballador i mes és de 2.559,55 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2015 mentre que el cost salarial se situa en 1.893,52 euros, segons l'Enquesta trimestral de cost laboral.

Estadística de biblioteques (BIB). 2014 [+]

17.12.2015 | Noves dades | Cultura · Llengua

El nombre de biblioteques censades de Catalunya va ser de 839, la majoria de les quals tenen accés a Internet i 8 de cada 10 tenen pàgina web i connexió Wi-Fi, segons l'Estadística de biblioteques 2014.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC). 2014. Dades definitives [+]

17.12.2015 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions de productes industrials van créixer un 2,6% i les importacions un 8,0% a Catalunya l'any 2014 respecte a l'any anterior, segons dades definitives del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària.

Comerç amb l'estranger (COMEST). 2014. Dades definitives [+]

17.12.2015 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions van créixer un 2,3% a Catalunya l'any 2014, segons dades definitives del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estimacions de població (EP). 2014. Dades definitives [+]

17.12.2015 | Noves dades | Xifres de població

La població de Catalunya, estimada a 31 de desembre del 2014, era de 7.424.754 habitants.

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). III/2015 [+]

16.12.2015 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 5,9% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2015.

Índex de preus de consum (IPC). Novembre 2015 [+]

15.12.2015 | Noves dades

L'IPC es manté estable en termes interanuals a Catalunya al novembre del 2015.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar (EMOESC). Curs 2014-2015 [+]

14.12.2015 | Noves dades | Mobilitat i població estacional

El curs 2014-2015 els alumnes catalans que han cursat ensenyaments en cicles formatius són 112.589. Més de la meitat d'aquests alumnes (el 53,9%) es desplacen a centres d'ensenyament de fora del seu municipi de residència per estudiar, mentre que el 46,1% estudien en centres del mateix municipi.

Indicadors de posició competitiva del sector turístic (PCST). II/2015 [+]

11.12.2015 | Noves dades | Turisme

La competitivitat en preus del sector turístic català, amb dades de tendència, ha millorat 3 punts respecte dels països del món al segon trimestre del 2015.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). III/2015 [+]

11.12.2015 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions de productes industrials de Catalunya han assolit un valor de 14.751,8 milions d'euros al tercer trimestre del 2015, xifra que representa un increment interanual del 5,9%.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Setembre 2015 [+]

09.12.2015 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 6,5% interanual i les importacions un 4,8% a Catalunya al setembre del 2015.

Índex de producció industrial (IPI). Octubre 2015 [+]

04.12.2015 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Setembre 2015 [+]

03.12.2015 | Noves dades | Treball

El nombre d'afiliacions dels residents a Catalunya a 30 de setembre de 2015 s'ha situat en 2.990.622, un 3,2% més que al setembre del 2014.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Octubre 2015 [+]

03.12.2015 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents ha augmentat un 8,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Estadística de l'audiovisual a Catalunya (EAUVI). 2013 [+]

01.12.2015 | Noves dades | Cultura · Llengua

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2013 va ser de 1.768 milions d'euros, un 21% del total d'Espanya, percentatge que es manté respecte a l'any anterior.

Comunicacions: "Registre de fitxers estadístics: el control en la utilització de la informació estadística oficial sotmesa a secret estadístic" [+]

30.11.2015 | Nou producte

L'Idescat publica "Registre de fitxers estadístics: el control en la utilització de la informació estadística oficial sotmesa a secret estadístic", que és el número 4 de la col·lecció "Comunicacions". La publicació és consultable en format PDF.

Índexs de comerç al detall (ICD). Octubre 2015 [+]

30.11.2015 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2015.

Ordenació per data

Selecció de tipus

Què és l'RSS?

L'RSS és un estàndard que facilita l'accés automatitzat a continguts d'actualització freqüent d'un lloc web.

Com utilitzar l'RSS?

Per llegir el contingut d'un canal RSS podeu utilitzar:

  • programari especialitzat en aquesta funció, anomenat lector o agregador d'RSS o de notícies
  • un navegador que suporti aquest format
  • un servei web (agregador web) que us permeti seguir els vostres canals preferits o incorporar-los a un portal

Per començar a llegir les notícies del canal cal que copieu la ubicació de l'enllaç de la icona RSS (botó dret del ratolí) i l'enganxeu en el vostre programa de lectura d'RSS.

Més informació

Consulteu el nostre catàleg d'RSS.

Idescat. Novetats

Aquest canal anuncia l'aparició de nous productes i serveis, les actualitzacions més importants de dades estadístiques i les principals notícies del lloc web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.