Novetats RSS

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Setembre 2016 [+]

25.10.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 5,5% interanual a Catalunya al setembre del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Agost 2016 [+]

24.10.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) creix un 5,4% interanual a Catalunya a l'agost del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Agost 2016 [+]

24.10.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 10,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Agost 2016 [+]

24.10.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 13,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2016.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Setembre 2016 [+]

24.10.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al setembre del 2016 i es situa en 88,23 euros.

Estadística de matrimonis (MAT). 2015. Dades provisionals [+]

24.10.2016 | Noves dades | Llars, famílies i matrimonis

L'any 2015 el nombre de matrimonis amb residència a Catalunya i inscrits en els registres civils de Catalunya va ser de 26.873, xifra molt similar a la de l'any anterior (26.823), segons dades provisionals de l'Estadística de matrimonis.

Estadística i comptes de les empreses turístiques (EMPTUR). 2014 [+]

21.10.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 100.058 l'any 2014 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 27.470 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques.

II International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification [+]

19.10.2016 | Notícia

Els dies 20 i 21 d'octubre de 2016 se celebra, a la seu de l'Idescat, el taller II International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification. Durant el taller es durà a terme la reunió anual del grup de treball Anàlisi Multivariant i Classificació, de la Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO).

Dia Europeu de l'Estadística 2016 [+]

19.10.2016 | Notícia

El 20 d'octubre de 2016, se celebra el Dia Europeu de l'Estadística per primera vegada.

Enquesta de clima empresarial (CLEM). III/2016 [+]

19.10.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2016 registren un saldo d'11,7 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

Enquesta anual de serveis (EAS). 2014 [+]

18.10.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 78.808 milions d'euros l'any 2014, segons l'Enquesta anual de serveis.

Noms i cognoms de la població (NCP). 2016 [+]

14.10.2016 | Noves dades | Noms i cognoms

Antonio i José, per als homes, i Maria/María, i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població que resideix a Catalunya a 1 de gener de 2016. D'altra banda, Garcia i Martinez encapçalen el rànquing de cognoms.

Indicadors de confiança empresarial (ICEH). IV/2016 [+]

14.10.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 0,5% al quart trimestre del 2016 respecte del trimestre anterior, mentre que al conjunt d'Espanya l'Índex ha augmentat lleugerament (0,2%).

Índex de preus de consum (IPC). Setembre 2016 [+]

14.10.2016 | Noves dades

L'IPC creix un 0,4% interanual a Catalunya al setembre del 2016.

Empreses i establiments (EE). 2016 [+]

11.10.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

El nombre d'empreses a Catalunya era de 606.512 a 1 de gener del 2016, un 2,0% més que un any abans.

Noms dels nadons (NOMS). 2015 [+]

10.10.2016 | Noves dades | Noms i cognoms

Marc i Martina van ser els noms més freqüents entre els nadons del 2015.

Estadística de naixements (NAIX). 2015. Dades provisionals [+]

10.10.2016 | Noves dades | Naixements i defuncions

El nombre de nascuts vius registrats a Catalunya l'any 2015 va ser de 70.138, xifra que representa una disminució del 2,0% en relació amb el 2014, segons les dades provisionals de l'Estadística de naixements.

Índex de producció industrial (IPI). Agost 2016 [+]

07.10.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 5,5% interanual a Catalunya l'agost del 2016.

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE). 2015-2016 [+]

06.10.2016 | Noves dades | Recerca · Tecnologia

El 23,8% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través del comerç electrònic l'any 2015. Aquesta dada suposa un increment de 3,5 punts respecte a l'any anterior, segons l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2015-2016.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Juliol 2016 [+]

06.10.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions decreixen un 5,1% i les importacions un 9,5% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Agost 2016 [+]

05.10.2016 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.399 milions d'euros l'agost del 2016, xifra que suposa un augment del 0,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Juny 2016 [+]

05.10.2016 | Noves dades | Treball

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al juny del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.059.096 persones.

Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2013 (PDF) [+]

04.10.2016 | Notícia

L'Idescat presenta la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2013".

Estadística i comptes de les empreses culturals (EMPCULT). 2014 [+]

04.10.2016 | Noves dades | Cultura · Llengua

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 10.614 milions d'euros l'any 2014.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Agost 2016 [+]

03.10.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'Índex de vendes a les grans superfícies a preus corrents augmenta un 1,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2016.

Turisme estranger (TUREST). Agost 2016 [+]

30.09.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 3,0% interanual a l'agost del 2016.

Índexs de comerç al detall (ICD). Agost 2016 [+]

29.09.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,2% interanual a Catalunya al agost del 2016.

Moviments migratoris (MM). 2015 [+]

29.09.2016 | Noves dades | Migracions

Els moviments migratoris dins de Catalunya s'estabilitzen el 2015, segons l'Estadística de variacions residencials. El 56,7% del moviments migratoris dins de Catalunya són intercomarcals i donen un saldo positiu a 17 comarques.

Estimacions de població 2014. Dades postcensals (PDF) [+]

28.09.2016 | Noves dades

L'Idescat presenta la publicació "Estimacions de població 2014. Dades postcensals".

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Agost 2016 [+]

26.09.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,7% interanual a Catalunya a l'agost del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Índex de preus industrials (IPRI). Agost 2016 [+]

23.09.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 0,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2016.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Agost 2016 [+]

23.09.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 3,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2016 i es situa en 101,59 euros.

Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). I/2016 [+]

22.09.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al primer trimestre del 2016 en relació amb els països industrialitzats, mostra un retrocés d'1.8 punts percentuals en termes interanuals.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Juliol 2016 [+]

21.09.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) decreix un 0,5% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Juliol 2016 [+]

21.09.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 4,9% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juliol 2016 [+]

21.09.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 4,5% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Dia de l'Estadística de Catalunya 2016 [+]

20.09.2016 | Notícia

Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2016. L'edició d'enguany serà organitzada per l'Institut de Salut Global (ISGlobal) i tindrà lloc el dia 7 d'octubre a la Sala Marie Curie del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (c. Doctor Aiguadé, 88. 08003 Barcelona).

Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). II/2016 [+]

16.09.2016 | Noves dades | Treball

El cost laboral per treballador i mes és de 2.777,24 euros a Catalunya al segon trimestre del 2016, un 0,2% més que al mateix trimestre del 2015.

Producte interior brut (PIB). Base 2010. II/2016 [+]

15.09.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya augmenta un 3,4% interanual i un 0,8% intertrimestral al segon trimestre del 2016.

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). II/2016 [+]

15.09.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2016.

Projeccions de població activa (PROJPA). 2015-2051. Actualització comarcal per la creació del Moianès [+]

14.09.2016 | Noves dades | Projeccions

L'Idescat actualitza les Projeccions de població activa 2015-2026 per adaptar-les a la distribució territorial vigent a partir de la creació de la comarca del Moianès, l'1 de maig del 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès).

Projeccions de població (PROJ). 2013-2051. Actualització comarcal per la creació del Moianès [+]

14.09.2016 | Noves dades | Projeccions

L'Idescat actualitza les Projeccions de població 2013-2026 per incorporar els resultats corresponents a la comarca del Moianès, que va ser creada per la Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès.

Índex de preus de consum (IPC). Agost 2016 [+]

13.09.2016 | Noves dades

L'IPC creix un 0,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2016.

Índex de producció industrial (IPI). Juliol 2016 [+]

09.09.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,5% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). II/2016 [+]

07.09.2016 | Noves dades

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 16,237,9 milions d'euros al segon trimestre del 2016, xifra que representa un creixement interanual del 5,7%. Les exportacions d'alt contingut tecnològic han augmentat un 19,4% interanual.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Juliol 2016 [+]

06.09.2016 | Noves dades

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.528 milions d'euros al juliol del 2016, xifra que suposa un augment interanual del 3,0%.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Juny 2016 [+]

06.09.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 2,7% i les importacions un 1,3% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Juliol 2016 [+]

31.08.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents disminueix un 1,1% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Turisme estranger (TUREST). Juliol 2016 [+]

30.08.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 3,8% interanual al juliol del 2016.

Índexs de comerç al detall (ICD). Juliol 2016 [+]

26.08.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Índex de preus industrials (IPRI). Juliol 2016 [+]

25.08.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juliol 2016 [+]

24.08.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 7,1% interanual a Catalunya al juliol del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juliol 2016 [+]

23.08.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 4,8% interanual a Catalunya al juliol del 2016 i es situa en 96,46 euros.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Juny 2016 [+]

12.08.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 4,4% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Juny 2016 [+]

12.08.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,2% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juny 2016 [+]

12.08.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Índex de preus de consum (IPC). Juliol 2016 [+]

12.08.2016 | Noves dades | Preus

L'IPC disminueix un 0,4% interanual a Catalunya al juliol del 2016.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Juny 2016 [+]

05.08.2016 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.746 milions d'euros al juny del 2016, xifra que suposa un augment del 3,9% respecte el mateix període de l'any anterior.

Índex de producció industrial (IPI). Juny 2016 [+]

05.08.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Estadístiques de cost laboral (ECL). 2015 [+]

05.08.2016 | Noves dades | Treball

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.514,1 euros a Catalunya l'any 2015, xifra que representa un augment del 0,8% respecte al 2014 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). II/2016 [+]

02.08.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural decreix un 10,3% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). II/2016 [+]

01.08.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya decreix un 2,8% interanual al segon trimestre de l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Turisme estranger (TUREST). Juny 2016 [+]

29.07.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 7,9% interanual al juny del 2016.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Juny 2016 [+]

29.07.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Maig 2016 [+]

29.07.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 4,1% interanual i les importacions un 5,4% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Població ocupada en el sector turístic. EPA. II/2016 [+]

28.07.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 404.300 persones al segon trimestre del 2016, un 1,5% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.

Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2016 [+]

28.07.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es situa en 149.300 persones al segon trimestre del 2016, un 0,5% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.

Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). II/2016 [+]

28.07.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,5% al segon trimestre del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

Enquesta de població activa (EPA). II/2016 [+]

28.07.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada augmenta en 106.200 persones a Catalunya al segon trimestre del 2016, un 3,5% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.181.300 persones, segons l'Enquesta de població activa. La taxa d'atur baixa 3,15 punts interanuals i se situa en el 15,95%, amb un total de 603.600 persones, 122.500 menys que fa un any.

Compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Proposta d'elaboració (PDF) [+]

27.07.2016 | Nou producte

L'Idescat presenta la publicació "Compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Proposta d'elaboració"(PDF) que analitza les consideracions metodològiques a tenir en compte en la futura elaboració d'aquesta comptabilitat satèl·lit

Índexs de comerç al detall (ICD). Juny 2016 [+]

27.07.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,1% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Estadística de despesa en consum de les llars (EDCL). 2015 [+]

27.07.2016 | Noves dades | Condicions de vida

La despesa mitjana anual en consum de les llars catalanes va ser de 30.175 euros per llar l'any 2015, amb un increment de l'1,3% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars.

Índex de preus industrials (IPRI). Juny 2016 [+]

26.07.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,1% interanual a Catalunya al juny al 2016.

Innovació (IN). 2014 [+]

26.07.2016 | Noves dades | Recerca · Tecnologia

La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.118 milions d'euros a Catalunya l'any 2014.

Recerca i desenvolupament (R+D). 2014 [+]

26.07.2016 | Noves dades | Recerca · Tecnologia

La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,47% a Catalunya l'any 2014.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Juny 2016 [+]

25.07.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 9,3% interanual a Catalunya al juny del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). 2015. Dades definitives [+]

25.07.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 15,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juny 2016 [+]

22.07.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2016 i es situa en 86,47 euros.

Indicadors d'activitat en càmpings. 2015. Dades definitives [+]

22.07.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 4,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Maig 2016 [+]

15.07.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 4,1% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Maig 2016 [+]

15.07.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,6% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Maig 2016 [+]

15.07.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Enquesta de clima empresarial (CLEM). II/2016 [+]

15.07.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al tercer trimestre del 2016 registren un saldo de 13,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

Comerç amb l'estranger 2014 (PDF) [+]

14.07.2016 | Nou producte

L'Idescat difon la publicació Comerç amb l'estranger 2014 amb informació sintètica de les importacions i exportacions de l'economia catalana amb l'estranger.

Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2014 [+]

13.07.2016 | Noves dades

L'Idescat ofereix, per primera vegada, dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2014, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile junt amb la metodologia associada en format PDF.

Índex de preus de consum (IPC). Juny 2016 [+]

13.07.2016 | Noves dades

L'IPC disminueix un 0,5% interanual a Catalunya al juny del 2016.

Indicadors de confiança empresarial (ICEH). III/2016 [+]

12.07.2016 | Noves dades | Empreses · Finances

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat per al tercer trimestre del 2016 a Catalunya augmenta un 0,3% respecte al trimestre anterior, increment similar al 0,5% registrat per al conjunt d'Espanya.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). 2015. Dades definitives [+]

08.07.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 3,5% interanual a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Índex de producció industrial (IPI). Maig 2016 [+]

06.07.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Enquesta anual d'estructura salarial (EAES). 2014 [+]

06.07.2016 | Noves dades | Treball

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 23.927,17 euros l'any 2014, un 1,3% menys que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta d'estructura salarial.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Maig 2016 [+]

05.07.2016 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.541 milions d'euros al maig del 2016, xifra que suposa un augment del 3,6% respecte el mateix període de l'any anterior.

Una recerca promoguda per l'Idescat guanya l'accèssit al Premi Protecció de Dades en el Disseny 2016, convocat per l'APDCAT [+]

04.07.2016 | Notícia

El treball "Preservació del secret estadístic en la difusió de dades geocodificades de població", encarregat per l'Idescat, ha guanyat l'accèssit a la 4a edició del Premi Protecció de Dades en el Disseny, convocat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Comerç amb l'estranger (COMEST). Abril 2016 [+]

04.07.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions creixen un 7,3% interanual i les importacions un 5,0% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Maig 2016 [+]

01.07.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents disminueix un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Turisme estranger (TUREST). Maig 2016 [+]

30.06.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 1,1% interanual al maig del 2016.

Enquesta de condicions de vida (ECV). 2015 [+]

30.06.2016 | Noves dades | Condicions de vida

El risc de pobresa va disminuir l'any 2015 i va afectar el 19,0% de la població catalana, 1,9 punts menys que l'any anterior (20,9% el 2014).

Impost de béns immobles (IBI). 2015 [+]

30.06.2016 | Noves dades | Finances públiques

L'Idescat presenta la informació cadastral i de l'impost de béns immobles (IBI), a partir de la informació què disposa la Dirección General del Catastro.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Març 2016 [+]

29.06.2016 | Noves dades | Treball

L'Idescat difon els resultats de les afiliacions del març del 2016 i per primera vegada publica dades municipals i comarcals d'afiliats a la Seguretat Social per sexe, edat i nacionalitat, segons residència padronal de l'afiliat.

Publicació de l'Ordre per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques [+]

29.06.2016 | Noves dades

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat, amb data 29 de juny, l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Mortalitat estandarditzada. 2012 (2010-2014) [+]

28.06.2016 | Noves dades | Salut

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) de l'any 2012 que s'ha calculat amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2010-2014. La distribució utilitzada per ajustar la taxa de mortalitat és la població estàndard europea publicada per Eurostat l'any 2013.

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Taula de vida. 2012 (2010-2014) [+]

28.06.2016 | Noves dades | Salut

L'Idescat presenta la taula de vida completa 2012 de la població de Catalunya que proporciona l'esperança de vida per sexe a cadascuna de les edats, i la taula de vida abreujada 2012, per a Catalunya i les províncies, amb resultats per sexe i edats quinquennals.

Índexs de comerç al detall (ICD). Maig 2016 [+]

28.06.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Índex de preus industrials (IPRI). Maig 2016 [+]

27.06.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,1% interanual a Catalunya al maig al 2016.

Estadística de la productivitat de l'economia catalana (PTF). 2015 [+]

27.06.2016 | Noves dades | Macromagnituds

La contribució de la productivitat total dels factors al creixement de l'economia catalana va ser de 1,7 punts percentuals l'any 2015.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Maig 2016 [+]

27.06.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al maig del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Maig 2016 [+]

23.06.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 0,6% interanual a Catalunya al maig del 2016 i es situa en 84,75 euros.

Publicació revista SORT [+]

21.06.2016 | Notícia

S'ha publicat el número 1 del volum 40 corresponent al període gener-juny del 2016 de la revista SORT amb l'edició de nou articles.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Abril 2016 [+]

21.06.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 5,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Abril 2016 [+]

21.06.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Abril 2016 [+]

21.06.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 5,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2016 [+]

21.06.2016 | Notícia

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2016 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). I/2016 [+]

16.06.2016 | Noves dades | Treball

L'Idescat difon els resultats del primer trimestre del 2016 de l'Enquesta trimestral de cost laboral i publica per primera vegada informació dels sectors específics del turisme, la cultura i les TIC, amb dades des del primer trimestre de l'any 2015.

Producte interior brut (PIB). Base 2010. I/2016 [+]

16.06.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment del 3,6% interanual i del 0,7% intertrimestral al primer trimestre del 2016.

Índex de preus de consum (IPC). Maig 2016 [+]

14.06.2016 | Noves dades | Preus

L'IPC disminueix un 0,7% interanual a Catalunya al maig del 2016.

Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). IV/2015 [+]

10.06.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats presenta una evolució favorable en termes interanuals, amb una millora d'1,2 punts percentuals al quart trimestre del 2015.

Lliurament dels premis del 7è concurs Planter de Sondeigs i Experiments [+]

10.06.2016 | Notícia

El passat divendres 3 de juny es va celebrar l'acte de lliurament de premis i diplomes del 7è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (INTPOBR). Indicadors no econòmics. 2013 [+]

09.06.2016 | Noves dades | Condicions de vida

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2013.

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). I/2016 [+]

09.06.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2016.

Memòria Idescat 2015 [+]

09.06.2016 | Nou producte

L'Idescat publica la Memòria 2015, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

Índex de producció industrial (IPI). Abril 2016 [+]

07.06.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 5,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda (PPSR). Altres prestacions de sosteniment de la renda. 2015 [+]

07.06.2016 | Noves dades | Protecció social

L'any 2015, 388.118 persones van rebre un total de 3.730 milions d'euros pel conjunt de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència. Aquesta xifra suposa una disminució d'un 16,6 % respecte de l'any anterior.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Abril 2016 [+]

06.06.2016 | Noves dades | Turisme

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.230 milions d'euros a l'abril del 2016, xifra que suposa una disminució del 6,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

Seguiment del Programa anual d'actuació estadística 2015 (PAAE 2015) [+]

06.06.2016 | Notícia

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el grau d'acompliment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2015.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). I/2016 [+]

06.06.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 14.861,4 milions d'euros al primer trimestre del 2016, xifra que representa un creixement interanual del 0,1%. Les exportacions de contingut tecnològic alt creixen un 4,2% interanual.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Març 2016 [+]

03.06.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions decreixen un 3,6% interanual a Catalunya al març del 2016 mentre que les importacions augmenten un 0,5% interanual.

Idescat participa a la European Conference on Quality in Official Statistics (Q2016) [+]

01.06.2016 | Notícia

Avui, dins del marc de la European Conference on Quality in Official Statistics (Q2016), el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Frederic Udina, presenta la ponència "Statistics Catalonia: towards total integration of statistics production".

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Abril 2016 [+]

01.06.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents augmenta un 6,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Turisme estranger (TUREST). Abril 2016 [+]

30.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,5% interanual a l'abril del 2016.

Dossier: "La despesa en consum de les llars catalanes des de l'inici de la recessió econòmica. 2006-2014" [+]

30.05.2016 | Nou producte

L'Idescat publica el dossier "La despesa en consum de les llars catalanes des de l'inici de la recessió econòmica. 2006-2014", que és el número 19 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

Índexs de comerç al detall (ICD). Abril 2016 [+]

27.05.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Enquesta de població activa (EPA). Formació i condicions de treball. 2015 [+]

26.05.2016 | Noves dades | Treball

El 26,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2015, segons l'Enquesta de població activa.

Índex de preus industrials (IPRI). Abril 2016 [+]

25.05.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Abril 2016 [+]

24.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Abril 2016 [+]

23.05.2016 | Noves dades | Turisme

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 7,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2016 i es situa en 87,6 euros.

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Març 2016 [+]

20.05.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al març del 2016.

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Març 2016 [+]

20.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 2,4% interanual a Catalunya al març del 2016.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Març 2016 [+]

20.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 2,9% interanual a Catalunya al març del 2016.

Renda familiar disponible bruta. Comarques i municipis (RFDBC). 2013 [+]

19.05.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El Barcelonès continuava sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada, amb 18.100 euros l'any 2013, i superava en un 11,8% la mitjana catalana, que era de 16.200 euros per habitant. La seguien el Baix Llobregat (17.000 euros), el Vallès Occidental (16.600 euros) i el Ripollès (16.500 euros).

Estimacions de població (EP). 2015. Avanç [+]

18.05.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població de Catalunya a 31 de desembre del 2015 era de 7.434.295 habitants, segons l'avanç de les estimacions postcensals, elaborat per l'Idescat.

Índex de preus de consum (IPC). Abril 2016 [+]

13.05.2016 | Noves dades

L'IPC disminueix un 0,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2016.

Visita del cap de Premsa d'Eurostat a l'Idescat [+]

12.05.2016 | Notícia

Avui, 12 de maig de 2016, visita l'Idescat el portaveu i responsable de l'Oficina de Premsa d'Eurostat, Tim Allen, que presentarà Eurostat en una sessió adreçada al personal de l'Idescat i a membres del Sistema estadístic de Catalunya.

Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials (EECESS). 2014 [+]

11.05.2016 | Noves dades | Protecció social

Els centres de serveis socials d'atenció personal de Catalunya van produir serveis per valor de 1.929 milions d'euros l'any 2014 i el valor dels serveis complementaris de les entitats va ser de 315 milions d'euros, segons l'Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials.

Comerç amb l'estranger (COMEST). Febrer 2016 [+]

09.05.2016 | Noves dades | Inversió i comerç exterior

Les exportacions augmenten un 4,8% i les importacions un 2,6% interanual a Catalunya al febrer del 2016.

Despesa del turisme estranger (TURDEST). Març 2016 [+]

06.05.2016 | Noves dades | Turisme

L'Idescat inicia la publicació mensual de l'estadística Despesa del turisme estranger, amb dades des de gener del 2016. La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 922 milions d'euros al març del 2016.

Turisme estranger (TUREST). Març 2016 [+]

06.05.2016 | Noves dades | Turisme

L'Idescat inicia la publicació mensual de l'estadística Turisme estranger, amb dades des de gener del 2016.

Índex de producció industrial (IPI). 2015. Dades definitives [+]

06.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 2,7% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives.

Índex de producció industrial (IPI). Març 2016 [+]

06.05.2016 | Noves dades | Indústria · Energia

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al març del 2016.

Producte interior brut (PIB). Oferta. Base 2010. I/2016. Avanç [+]

05.05.2016 | Noves dades | Macromagnituds

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,7% al primer trimestre del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

Enquesta de condicions de vida (ECV). 2016. Treball de camp [+]

04.05.2016 | Notícia

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2016.

Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). I/2016 [+]

03.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural creix un 43,7% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Indicadors d'activitat en càmpings (TURCAM). I/2016 [+]

02.05.2016 | Noves dades | Turisme

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 107,7% interanual al primer trimestre de l'any 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Març 2016 [+]

02.05.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'IVGS a preus corrents es manté pràcticament estable (-0,1%), en termes interanuals, a Catalunya al març del 2016.

Padró municipal d'habitants (PMH). Explotació estadística. 2016. Avanç. Dades provisionals [+]

28.04.2016 | Noves dades | Xifres de població

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2016, segons dades provisionals, és de 7.516.254 habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 8.148 persones (el 0,1%) respecte de l'1 de gener de 2015. Així, Catalunya torna a tenir un creixement de població, després de tres anys consecutius de disminució.

Població ocupada en el sector turístic. EPA. I/2016 [+]

28.04.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya se situa en 390.400 persones al primer trimestre del 2016, un 7,3% més que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.

Població ocupada en el sector cultural. EPA. I/2016 [+]

28.04.2016 | Noves dades | Treball

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya es situa en 141.600 persones al primer trimestre del 2016, un 4,0% menys que al mateix trimestre del 2015, segons l'EPA.

Enquesta de població activa (EPA). I/2016 [+]

28.04.2016 | Noves dades | Treball

La taxa d'atur se situa en el 17,42% a Catalunya al primer trimestre del 2016, amb un total de 660.000 persones desocupades, 98.100 persones menys que al mateix trimestre de l'any anterior, segons l'Enquesta de població activa.

Índexs de comerç al detall (ICD). Març 2016 [+]

27.04.2016 | Noves dades | Comerç · Serveis

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al març del 2016.

Índex de preus industrials (IPRI). 2015. Dades definitives [+]

25.04.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials va decréixer un 0,3% a Catalunya l'any 2015, segons dades definitives.

Índex de preus industrials (IPRI). Març 2016 [+]

25.04.2016 | Noves dades | Preus

L'índex de preus de productes industrials disminueix un 1,2% interanual a Catalunya al març del 2016.

Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). 2016 [+]

25.04.2016 | Noves dades | Xifres de població

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger és de 264.034 persones a 1 de gener del 2016 (segons el Padró d'habitants residents a l'estranger), xifra que representa una variació interanual del 9,1%.

Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Març 2016 [+]

25.04.2016 | Noves dades | Turisme

Les pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 20,2% interanual a Catalunya al març del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Ordenació per data

Selecció de tipus

Què és l'RSS?

L'RSS és un estàndard que facilita l'accés automatitzat a continguts d'actualització freqüent d'un lloc web.

Com utilitzar l'RSS?

Per llegir el contingut d'un canal RSS podeu utilitzar:

  • programari especialitzat en aquesta funció, anomenat lector o agregador d'RSS o de notícies
  • un navegador que suporti aquest format
  • un servei web (agregador web) que us permeti seguir els vostres canals preferits o incorporar-los a un portal

Per començar a llegir les notícies del canal cal que copieu la ubicació de l'enllaç de la icona RSS (botó dret del ratolí) i l'enganxeu en el vostre programa de lectura d'RSS.

Més informació

Consulteu el nostre catàleg d'RSS.

Idescat. Novetats

Aquest canal anuncia l'aparició de nous productes i serveis, les actualitzacions més importants de dades estadístiques i les principals notícies del lloc web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.