Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda M

L'operació estadística Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda ofereix, des de l'any 1991, informació sobre l'evolució de les prestacions econòmiques més rellevants: pensions contributives de la Seguretat Social, pensions del sistema de classes passives, pensions no contributives, prestacions per atur i rendes d'inserció.

El disseny inicial de l'estadística (que es manté en les parts fonamentals) estava condicionat per la diversitat i limitació de les fonts. Per superar aquestes dificultats, l'any 2017 l'Idescat adopta el criteri d'utilitzar les nòmines individualitzades del mes de desembre com a font d'informació. L'aplicació d'aquest criteri a cada una de les prestacions implica un procés de transició, que explica la convivència d'estadístiques amb dissenys diversos.

L'Idescat elabora anualment aquestes dades, per al conjunt de Catalunya, a partir de les fonts següents: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Institut Nacional de la Seguretat Social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí:

  • Estadística
  • Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda