Medi ambient

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Residus municipals (Kg/hab./dia)20151,35
Coeficient de generació de residus
Residus industrials2015−0,5 %
Variació anual dels residus declarats
Subministrament aigua (l/hab./dia)2014263
Aigua disponible potabilitzada
Incendis forestals201610,0 %
Variació anual del nombre d'incendis
Repoblacions forestals201495,2 %
Variació anual del nombre d'hectàrees
Espais naturals protegits201631,8 %
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total
Indicadors de demografia i qualitat de vida
Informació estructural dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors demogràfics i de territori
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
El municipi en xifres
Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí: