Calendari de l'Idescat de difusió de resultats MRSS

2018

Tot l'any Setmana actual
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2018
iCalendar
Gener
Dimecres 3
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2017
Dimecres 10
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2016
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2016
Dijous 11
IPIÍndex de producció industrial11/2017
Divendres 12
COMESTComerç amb l'estranger10/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2017
Dimarts 16
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2016
Dimecres 17
ICEHIndicadors de confiança empresarialI/2018
Divendres 19
CLEMEnquesta de clima empresarialIV/2017
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2017
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2017
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2017
Dimecres 24
IPRIÍndex de preus industrials12/2017
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2017
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaIV/2017
Dilluns 29
ICDÍndexs de comerç al detall12/2017
Dimecres 31
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2017
Febrer
Dijous 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsIV/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2017
TURESTTurisme estranger12/2017
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2017
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger11/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralIV/2017
Dilluns 5
EPAEnquesta de població activa2017
NOMESCATNomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya2017
Dimarts 6
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2017
Dimecres 7
PIBAVNAvanç de la variació del PIBIV/2017
PIBAVNAvanç de la variació del PIB2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2017
Dijous 8
IPIÍndex de producció industrial12/2017
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2017
Divendres 16
PCSIPosició competitiva en el sector industrialIII/2017
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2017
Dijous 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2018
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2017
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2017
Divendres 23
IPRIÍndex de preus industrials01/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2018
Dimarts 27
EIPEnquesta industrial de productes2016
Dimecres 28
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2017
Març
Dijous 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2018
TURESTTurisme estranger01/2018
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger12/2017
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2017
Dilluns 5
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicIV/2017
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2017
Divendres 9
IPIÍndex de producció industrial01/2018
Dimecres 14
ICDÍndexs de comerç al detall01/2018
Dijous 15
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2017
PIBTComptabilitat trimestralIV/2017
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralIV/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2018
Dimarts 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)IV/2017
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2018
IPRIÍndex de preus industrials02/2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaIV/2017
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatIV/2017
Dilluns 26
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2018
Dimecres 28
BIBEstadística de biblioteques2016
ICDÍndexs de comerç al detall02/2018
Abril
Dia pendent de determinar
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2017
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2017
PENSEstadística de pensions2017
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2018
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2018
PPSRPensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2017
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2015
Dimecres 4
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2018
TURESTTurisme estranger02/2018
Dijous 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2018
Divendres 6
COMESTComerç amb l'estranger01/2018
IPIÍndex de producció industrial02/2018
Dilluns 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialII/2018
Dimecres 18
CLEMEnquesta de clima empresarialI/2018
Dilluns 23
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2018
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2018
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials03/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2018
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaI/2018
Divendres 27
ICDÍndexs de comerç al detall03/2018
Maig
Dia pendent de determinar
EPEstimacions de població. Avanç. Dades provisionals2018
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2015–2016
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2017
Divendres 4
COMESTComerç amb l'estranger02/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsI/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2018
TURESTTurisme estranger03/2018
Dilluns 7
PIBAVNAvanç de la variació del PIBI/2018
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralI/2018
Dimecres 9
IPIÍndex de producció industrial03/2018
Divendres 18
PCSIPosició competitiva en el sector industrialIV/2017
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2018
Dijous 24
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2018
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials04/2018
Dimecres 30
ICDÍndexs de comerç al detall04/2018
Juny
Dia pendent de determinar
EAESEnquesta anual d'estructura salarial2016
ECLLEnquesta contínua de llars2017
ECVEnquesta de condicions de vida2017
ECVEnquesta de condicions de vida. Resultats territorials2017
IBIImpost sobre béns immobles2017
IEVIndicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada2012–2016
IEVIndicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida2014
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2017
PIBCProducte interior brut territorial. Valor afegir brut per branques d'activitat2015
PTFProductivitat total dels factors2017
TICLTEstadística territorial TIC a les llars2017
Divendres 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2018
COMESTComerç amb l'estranger03/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2018
TURESTTurisme estranger04/2018
Dilluns 4
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicI/2018
Dimecres 6
IPIÍndex de producció industrial04/2018
Dijous 14
PIBTComptabilitat trimestralI/2018
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralI/2018
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)I/2018
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2018
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2018
Dilluns 25
IPRIÍndex de preus industrials05/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2018
Dimecres 27
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaI/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatI/2018
Dijous 28
ICDÍndexs de comerç al detall05/2018
Juliol
Dia pendent de determinar
EPCENTEstimacions de població centenària2017
INInnovació2016
MIOCMarc Input-Output de Catalunya2014
RDRecerca i desenvolupament2016
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2017
Dilluns 2
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2018
TURESTTurisme estranger05/2018
Dimarts 3
COMESTComerç amb l'estranger04/2018
Dimecres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2018
Dijous 5
IPIÍndex de producció industrial05/2018
Dimecres 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialIII/2018
Divendres 13
CLEMEnquesta de clima empresarialII/2018
Dilluns 16
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2018
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2018
Dimarts 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2018
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials06/2018
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaII/2018
Divendres 27
ICDÍndexs de comerç al detall06/2018
Dilluns 30
COMESTComerç amb l'estranger05/2018
PIBAVNAvanç de la variació del PIBII/2018
Agost
Dia pendent de determinar
ECLEstadístiques de cost laboral2017
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2017
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2017
Dimecres 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsII/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2018
TURESTTurisme estranger06/2018
Dijous 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralII/2018
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial06/2018
Dilluns 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2018
Divendres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2018
IPRIÍndex de preus industrials07/2018
Dilluns 27
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2018
Divendres 31
ICDÍndexs de comerç al detall07/2018
Setembre
Dia pendent de determinar
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2017
MMMoviments migratoris2017
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2017
NOMSNoms dels nadons2017
Dilluns 3
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2018
TURESTTurisme estranger07/2018
Dimecres 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2018
Dijous 6
COMESTComerç amb l'estranger06/2018
Divendres 7
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicII/2018
IPIÍndex de producció industrial07/2018
Divendres 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)II/2018
PIBTComptabilitat trimestralII/2018
Dimarts 18
ECLEstadístiques de cost laboralII/2018
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2018
PCSIPosició competitiva en el sector industrialI/2018
Dimarts 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2018
IPRIÍndex de preus industrials08/2018
Dimecres 26
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2018
Octubre
Dia pendent de determinar
EEEmpreses i establiments2018
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2016–2017
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2017–2018
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2017
NCPNoms i cognoms de la població2018
Dilluns 1
ICDÍndexs de comerç al detall08/2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaII/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatII/2018
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2018
TURESTTurisme estranger08/2018
Dimecres 3
COMESTComerç amb l'estranger07/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2018
Dijous 4
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2018
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial08/2018
Dimecres 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialIV/2018
Dilluns 15
CLEMEnquesta de clima empresarialIII/2018
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2018
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2018
Dimecres 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2018
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaIII/2018
IPRIÍndex de preus industrials09/2018
Dimarts 30
ICDÍndexs de comerç al detall09/2018
Novembre
Dia pendent de determinar
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2016
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2016
EIPEnquesta industrial de productes2017
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2017–2018
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2016
EPEEstimacions de població estacional2017
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2016
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2018
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger08/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2018
TURESTTurisme estranger09/2018
Dilluns 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsIII/2018
Dimarts 6
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralIII/2018
Dimecres 7
PIBAVNAvanç de la variació del PIBIII/2018
Dijous 8
IPIÍndex de producció industrial09/2018
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2018
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2018
IPRIÍndex de preus industrials10/2018
Dilluns 26
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2018
Dijous 29
ICDÍndexs de comerç al detall10/2018
Divendres 30
PCSIPosició competitiva en el sector industrialII/2018
Desembre
Dia pendent de determinar
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2017
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2017
DEFEstadística de defuncions. Dades definitives2016
EAUVIEstadística de l'audiovisual2016
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2016
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2016
EPEstimacions de població. Dades definitives2018
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2017
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2017
PIBCProducte interior brut territorial. Avanç2016
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants2017
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2018
Dilluns 3
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2018
TURESTTurisme estranger10/2018
Dimarts 4
COMESTComerç amb l'estranger09/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2018
Dimecres 5
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicIII/2018
IPIÍndex de producció industrial10/2018
Dijous 13
PIBTComptabilitat trimestralIII/2018
Dilluns 17
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)III/2018
Dimarts 18
ECLEstadístiques de cost laboralIII/2018
Dijous 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2018
Divendres 21
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaIII/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatIII/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2018
Dijous 27
ICDÍndexs de comerç al detall11/2018
IPRIÍndex de preus industrials11/2018