Calendari de l'Idescat de difusió de resultats MRSS

2017

Tot l'any Setmana actual
Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2017
iCalendar
Gener
Dilluns 9
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2016
Dimecres 11
IPIÍndex de producció industrial11/2016
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2016
Divendres 13
COMESTComerç amb l'estranger10/2016
Dimecres 18
ICEHIndicadors de confiança empresarialI/2017
Dijous 19
DEFEstadística de defuncions. Dades definitives2015
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2015
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2015
Divendres 20
CLEMEnquesta de clima empresarialIV/2016
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2015
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2015
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2016
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2016
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2016
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2016
Dimarts 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2016
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2016
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2016
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2016
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaIV/2016
Divendres 27
ICDÍndexs de comerç al detall12/2016
Dimarts 31
NOMESCATNomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya2016
TURESTTurisme estranger12/2016
TURESTTurisme estranger2016
Febrer
Dimecres 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2016
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2016
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsIV/2016
Dijous 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralIV/2016
Divendres 3
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2016
TURDESTDespesa del turisme estranger2016
Dilluns 6
COMESTComerç amb l'estranger11/2016
PIBAVNAvanç de la variació del PIBIV/2016
PIBAVNAvanç de la variació del PIB2016
Dimarts 7
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2016
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial12/2016
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2016
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2016
Divendres 10
EPAEnquesta de població activa2016
Divendres 17
PCSIPosició competitiva en el sector industrialIII/2016
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2016
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2016
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2016
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2017
TICLTEstadística territorial TIC a les llars2015
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials01/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2017
Dilluns 27
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2016
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2016
Dimarts 28
TURESTTurisme estranger01/2017
Març
Dijous 2
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2016
Divendres 3
COMESTComerç amb l'estranger12/2016
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2016
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2017
Dilluns 6
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicIV/2016
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2016
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial01/2017
Divendres 10
ICDÍndexs de comerç al detall01/2017
Dimecres 15
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2017
Dijous 16
ECLEstadístiques de cost laboralIV/2016
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya (PIB)2016
PIBTComptabilitat trimestral (PIB)IV/2016
Dilluns 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)IV/2016
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2017
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials02/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2017
Dijous 30
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2015
Divendres 31
ICDÍndexs de comerç al detall02/2017
TURESTTurisme estranger02/2017
Abril
Dimarts 4
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2017
Dimecres 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2017
Dijous 6
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2017
Divendres 7
COMESTComerç amb l'estranger01/2017
IPIÍndex de producció industrial02/2017
Dimarts 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialII/2017
Dijous 13
CLEMEnquesta de clima empresarialI/2017
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2017
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2016
IPRIÍndex de preus industrials03/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2017
Dimecres 26
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2017
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaI/2017
PROJLProjeccions de llars2016–2036
Divendres 28
ICDÍndexs de comerç al detall03/2017
TURESTTurisme estranger03/2017
Maig
Dia pendent de determinar
ECVEnquesta de condicions de vida2016
EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat2014–2015
EPEstimacions de població. Avanç2017
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2016
IBIImpost sobre béns immobles. Comarques i municipis2016
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors de renda monetària2013
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2016
RFDBCRenda familiar disponible bruta. Estimacions territorials2014
Dimarts 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsI/2017
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralI/2017
Dijous 4
PIBAVNAvanç de la variació del PIBI/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2017
Divendres 5
COMESTComerç amb l'estranger02/2017
IPIÍndex de producció industrial03/2017
Divendres 19
PCSIPosició competitiva en el sector industrialIV/2016
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2017
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2017
Dimecres 24
IPRIÍndex de preus industrials04/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2017
Dilluns 29
ICDÍndexs de comerç al detall04/2017
Dimecres 31
TURESTTurisme estranger04/2017
Juny
Dia pendent de determinar
ECLLEnquesta contínua de llars2016
IEVIndicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida2011–2015
IEVIndicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada2011–2015
PTFProductivitat total dels factors2016
Dijous 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2017
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger03/2017
Dimarts 6
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2017
Dimecres 7
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicI/2017
IPIÍndex de producció industrial04/2017
Divendres 9
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)I/2017
Dijous 15
PIBTComptabilitat trimestral (PIB)I/2017
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralI/2017
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2017
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2017
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials05/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2017
Dimecres 28
ICDÍndexs de comerç al detall05/2017
Dijous 29
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2017
Divendres 30
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2017
TURESTTurisme estranger05/2017
Juliol
Dia pendent de determinar
EAESEnquesta anual d'estructura salarial2015
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2016
INInnovació2015
MMMoviments migratoris2016
PROJPEProjeccions de població en edat escolar2016–2026
RDRecerca i desenvolupament2015
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2016
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2016
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2016
Dimarts 4
COMESTComerç amb l'estranger04/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2017
Divendres 7
IPIÍndex de producció industrial05/2017
Dimecres 12
ICEHIndicadors de confiança empresarialIII/2017
Divendres 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2017
Dilluns 17
CLEMEnquesta de clima empresarialII/2017
Divendres 21
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2017
Dilluns 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2017
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials06/2017
Dimecres 26
ICDÍndexs de comerç al detall06/2017
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaII/2017
Divendres 28
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2017
PIBAVNAvanç de la variació del PIBII/2017
Dilluns 31
COMESTComerç amb l'estranger05/2017
TURESTTurisme estranger06/2017
Agost
Dia pendent de determinar
ECLEstadístiques de cost laboral2016
Dimarts 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsII/2017
Dimecres 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralII/2017
Dijous 3
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2017
Divendres 4
IPIÍndex de producció industrial06/2017
Divendres 11
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2017
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2017
Dijous 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2017
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials07/2017
Dijous 31
ICDÍndexs de comerç al detall07/2017
TURESTTurisme estranger07/2017
Setembre
Dia pendent de determinar
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2014
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2016
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2016
NOMSNoms dels nadons2016
Dimarts 5
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2017
Dimecres 6
COMESTComerç amb l'estranger06/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2017
Dijous 7
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicII/2017
Divendres 8
IPIÍndex de producció industrial07/2017
Dimecres 13
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)II/2017
Dijous 14
PIBTComptabilitat trimestral (PIB)II/2017
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralII/2017
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2017
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2017
PCSIPosició competitiva en el sector industrialI/2017
Dimarts 26
IPRIÍndex de preus industrials08/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2017
Dijous 28
ICDÍndexs de comerç al detall08/2017
Divendres 29
TURESTTurisme estranger08/2017
Octubre
Dia pendent de determinar
EEEmpreses i establiments2017
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2016–2017
Dimarts 3
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2017
Dimecres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2017
Dijous 5
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2017
Divendres 6
COMESTComerç amb l'estranger07/2017
IPIÍndex de producció industrial08/2017
Dimarts 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialIV/2017
Dilluns 16
CLEMEnquesta de clima empresarialIII/2017
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2017
Dimarts 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2017
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials09/2017
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaIII/2017
Divendres 27
ICDÍndexs de comerç al detall09/2017
Dimarts 31
TURESTTurisme estranger09/2017
Novembre
Dia pendent de determinar
EASEnquesta anual de serveis2015
EAUVIEstadística de l'audiovisual2015
EIEEnquesta industrial d'empreses2015
EIPEnquesta industrial de productes2016
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis no universitarisCurs 2016–2017
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitarisCurs 2015–2016
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2015
EPEEstimacions de població estacional2016
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques. Comarques i municipis2015
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2017
Dijous 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2017
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsIII/2017
Divendres 3
COMESTComerç amb l'estranger08/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralIII/2017
Dilluns 6
PIBAVNAvanç de la variació del PIBIII/2017
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial09/2017
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2017
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2017
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials10/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2017
Dimarts 28
ICDÍndexs de comerç al detall10/2017
Dijous 30
PCSIPosició competitiva en el sector industrialII/2017
TURESTTurisme estranger10/2017
Desembre
Dia pendent de determinar
BIBEstadística de biblioteques2016
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2016
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2016
DEFEstadística de defuncions. Dades definitives2016
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2015
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2015
EPEstimacions de població. Dades definitives2017
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2016
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2016
PIBCProducte interior brut. Estimacions territorials2015
PIBCProducte interior brut. Estimacions territorials. Avanç. Municipis de més de 50.000 habitants2016
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2017
PPSRPensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions contributives de la Seguretat Social2016
Divendres 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2017
Dimarts 5
IPIÍndex de producció industrial10/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2017
Dimarts 12
COMESTComerç amb l'estranger09/2017
Dijous 14
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicIII/2017
Divendres 15
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)III/2017
PIBTComptabilitat trimestral (PIB)III/2017
Dilluns 18
ECLEstadístiques de cost laboralIII/2017
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2017
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2017
IPRIÍndex de preus industrials11/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2017
Dimecres 27
ICDÍndexs de comerç al detall11/2017
Dijous 28
TURESTTurisme estranger11/2017