Avís legal

  1. Dades identificatives del lloc web

  La titularitat del web www.idescat.cat correspon a l'Institut d'Estadística de Catalunya; aquest lloc és el seu únic web oficial.

  L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb NIF Q5850015H, és un organisme autònom administratiu, i té l'adreça a:

  Via Laietana, 58 — 08003 Barcelona

  Tel.: +34 93 557 30 00

  Fax: +34 93 557 30 01

  2. Drets de propietat intel·lectual i llicències d'ús obert

  El lloc web www.idescat.cat i tots els seus continguts són propietat de l'Idescat o d'altres organismes que han autoritzat l'ús i difusió d'aquests continguts a l'Idescat.

  CC BYTota la informació estadística que conté, sempre que no es digui expressament el contrari, està sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades fins i tot amb finalitat comercial, sempre que se citi la font.

  Les marques, fotografies, imatges, signes distintius i logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de l'Idescat, sempre que no s'indiqui una titularitat diferent, estan protegits per la legislació vigent aplicable i no poden ser reproduïts, excepte quan apareguin dins dels ginys facilitats per l'Idescat.

  3. Limitació de responsabilitat

  La informació que es publica en aquest lloc web resta sotmesa a uns mecanismes de control de qualitat. Malgrat aquesta voluntat, l'Idescat no pot garantir que tota la informació que s'ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. Amb l'objectiu de contribuir a una informació estadística de qualitat, l'Idescat farà tots els esforços necessaris per esmenar al més aviat possible les deficiències que es detectin en aquesta informació.

  L'Idescat no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest lloc web ni es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços des del web de l'Idescat o que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara ginys o API).

  L'Idescat no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l'eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.

  4. Jurisdicció i lleis aplicables

  Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari, i qualsevol litigi que se'n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.

  Vegeu també