Saltar al contingut principal

    Dades obertes

    Per als desenvolupadors, l'Idescat posa a disposició una col·lecció d'interfícies de programació d'aplicacions (APIs) que exposen una part de les seves dades.

    Les APIs de l'Idescat ofereixen mètodes perquè els programes de tercers puguin obtenir informació de l'Idescat i integrar-la en altres serveis.