Saltar al contingut principal

Condicions de vida

Informació relacionada

La nota explicativa Quines dades de renda i pobresa publica l'Idescat? presenta una ressenya de cadascuna de les dues fonts existents i n'explica l'abast i la relació que existeix entre elles.

L'Idescat també ha difós el document Comptes satèl·lit de producció domèstica 2001. Aquests comptes s'engloben dins de la comptabilitat satèl·lit, emmarcada en el projecte Taules Input-Output de Catalunya 2001 (TIOC-2001). Les fonts necessàries per elaborar aquests comptes són les TIOC-2001, l'Enquesta de l'ús del temps i l'Enquesta d'estructura salarial.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre condicions de vida.