Saltar al contingut principal

EUT Enquesta de l'ús del temps

L'Enquesta de l'ús del temps és una actuació estadística que té per objectiu mesurar la magnitud del temps que la població dedica a les activitats diàries. Comprèn la distribució, la durada i l'horari de les activitats, i proporciona informació sobre els horaris efectius de treball, l'abast del treball que no és de mercat, els ajuts entre les llars, el comportament de la població en temps de lleure, el temps de treball remunerat i no remunerat, i el temps de les activitats diàries fetes amb ordinador o per Internet.

L'Enquesta de l'ús del temps és una estadística oficial de la qual fins ara s'han fet dues edicions: la del 2002–2003 (en què l'Idescat la va fer en col·laboració amb l'INE) i la del 2010–2011 (que era una estadística pròpia de l'Idescat). L'edició del 2023–2024 és novament una estadística pròpia de l'Idescat, que compta amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes i de l'Ajuntament de Barcelona, i que té en compte algunes de les recomanacions de la guia d'Eurostat "Harmonised European Time Use Surveys HETUS. 2018 Guidelines. 2020 Edition" (novembre del 2020).

Els resultats es difondran per a Catalunya, àmbits del Pla territorial i, en el cas de Barcelona, per agrupacions d'àmbit supramunicipal.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions