Enquesta de condicions de vida M

L'Enquesta de condicions de vida mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat.

Es tracta d'una estadística de periodicitat anual que presenta els resultats per al conjunt de Catalunya.

L'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

L'any 2013 es produeix un trencament en la sèrie d'aquesta estadística, per un canvi en la forma d'obtenir els ingressos de la llar. A partir d'aquest any s'utilitzen els registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

Nota: Abans del 2016 aquesta operació es deia "Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa".

Taules disponibles [+]

Vegeu també