Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques

Estadístiques
Codi Denominació Darrer període
MMMoviments migratoris2018
ENIEnquesta nacional d'immigrants2007
Estadístiques complementàries
Codi Denominació Darrer període
CENSPHCens de població i habitatges2011
EDEnquesta demogràfica2007

Informació relacionada

La informació de població estrangera apareix a l'apartat Població estrangera.

La informació de població estacional apareix a l'apartat Mobilitat i població estacional.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre migracions.