Estadística de l'audiovisual M

Aquesta estadística recull l'estimació de les principals característiques de la producció, distribució i exhibició en l'àmbit del cinema, el vídeo, la ràdio i la televisió, i facilita dades sobre la seva economia, finançament, oferta i ocupació generada, i també sobre la demanda de béns i serveis audiovisuals.

Els resultats estadístics més rellevants sobre aquest sector es presenten en quatre apartats:

  • Economia del sector audiovisual, on es presenten les dades relatives a l'estructura econòmica del sector obtingudes de l'explotació de l'Enquesta anual de serveis i de les estimacions de la despesa familiar en equips i serveis audiovisuals de l'Estadística de despesa en consum de les llars. De forma puntual, també es disposa, per a l'any 2001, dels resultats de l'estimació dels principals trets de la funció de producció del sector audiovisual en el marc de les Taules Input-Output de Catalunya 2001 i, per a l'any 2003, de les dades estimades sobre la situació laboral dels professionals del sector audiovisual a Catalunya.
  • Oferta audiovisual, on es presenten les dades recopilades pel Departament de Cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals relatives al cinema i pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya pel que fa a la ràdio i televisió. En aquest apartat, a partir del 2006 es presenta, per primera vegada, un conjunt de taules relatives als temps de notícies en els teleinformatius per descriptors temàtics i per distribució geogràfica des de l'any 2003, i també dades pel que fa a l'oferta de televisió digital terrestre (TDT) i ràdio digital terrestre (DAB) nacional i local.
  • Demanda de continguts audiovisuals, on es presenten dades sobre el consum de béns i serveis audiovisuals de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals o l'ús del temps de la població dedicat als mitjans de comunicació provinents de l'Estadística de l'ús del temps.
  • Activitats relacionades amb el sector audiovisual, on es presenten, des de l'edició 2010, dades relatives a l'estructura econòmica del sector de la publicitat també obtingudes de l'explotació de l'Enquesta anual de serveis. Aquestes dades econòmiques també es faciliten per a les edicions 2007, 2008 i 2009 per tal de completar la sèrie.

Índex [+]

Vegeu també

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eac

Sou aquí: