Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

L'Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural és una estadística trimestral que ofereix informació de l'activitat turística a Catalunya en aquests tipus d'allotjaments.

L'Idescat proporciona dades del nombre de viatgers i pernoctacions i del grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. També desagrega aquestes variables segons l'origen dels viatgers i les marques turístiques de destinació.

La font primària d'informació és l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural que realitza l'INE mensualment.

Seccions que contenen taules bàsiques d'aquesta estadística

Sou aquí:

  • Estadística
  • Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural