Saltar al contingut principal

EULP Enquesta d'usos lingüístics de la població

L'objectiu principal de l'Enquesta és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües, en els espais de relació personal de la població de 15 anys i més a Catalunya.

També en són objectius obtenir informació sobre el coneixement de les llengües (català, castellà, anglès i francès, especialment) i les actituds lingüístiques i opinions de la població sobre l'ús del català. Així mateix, es mesura l'ús i el coneixement de l'occità a Aran.

Els resultats es difonen per a Catalunya, els àmbits territorials, Barcelona ciutat i Aran. També es publiquen alguns resultats per a determinades zones d'estratificació territorial mostral, entre les quals hi ha el municipi de l'Hospitalet de Llobregat, les comarques metropolitanes i l'Alt Pirineu.

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població és una activitat estadística oficial quinquennal duta a terme per l'Idescat i el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

En altres seccions