Saltar al contingut principal

Aquesta estadística ofereix informació relativa a la població resident a l'estranger segons lloc de residència. Les dades s'actualitzen anualment. La sèrie disponible s'inicia l'any 2009. La font d'aquestes dades és el Padró d'habitants residents a l'estranger a 1 de gener de cada any.

La informació es pot consultar de les maneres següents: