Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. Abril del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 1.389 285 25,8 0,6
Habitatges acabats 1.262 121 10,6 4,4
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font:
Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. Abril del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Habitatges en construcció 14.048 4.308 44,2 6,5
Habitatges acabats 8.713 3.155 56,8 16,1
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font:
Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Darrera actualització: 28 de juny de 2024. Propera actualització: 30 de juliol de 2024

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.