Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA. 2019
EPA: Enquesta de població activa
T4/2018
2018
Formació i condicions de treball2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
iCalendar