Inversió industrial

Inversió industrial Catalunya.
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents) Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents) Indústria de l'energia i l'aigua Indústries de béns intermedis Indústria de l'automòbil Indústries de béns d'equipament Indústries de béns de consum durador Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac Indústries de béns de consum no durador Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància) (1) Evolució demanda Situació financera Factors tècnics (2) Altres (3) Finalitats (%) Ampliació de capacitat Reposició d'equipament Millores rendiment equip productiu Altres (4)
2019 (p) -9,7 -16,0 -2,2 -6,0 2,8 3,0 -6,1 -26,7 5,9 -1,1 18,0 -13,1 29,0 26,6 22,3 22,1
2018 (p) 16,1 35,9 1,7 4,8 24,8 -26,9 -8,5 40,3 3,1 -0,9 18,7 -13,6 29,2 24,5 22,1 24,2
2017 12,0 1,6 18,6 6,9 45,9 10,4 17,0 7,0 10,5 3,7 20,8 -15,2 35,6 26,6 21,7 16,1
2016 2,9 -7,0 6,4 20,5 -0,5 -1,3 13,8 -6,1 3,3 -8,0 19,7 -14,7 32,8 26,4 23,4 17,4
2015 12,2 0,4 10,2 43,7 6,6 28,6 19,5 12,4 2,1 -8,6 13,8 -19,1 33,1 28,2 22,6 16,1
2014 4,7 4,2 1,5 12,8 2,5 -20,0 4,1 12,1 -5,3 -11,5 14,6 -21,5 27,0 27,6 25,6 19,9
2013 1,4 -3,1 6,5 17,0 1,6 -3,5 -13,3 3,8 -24,8 -31,1 16,9 -18,6 32,9 24,5 21,0 21,6
2012 -2,1 -3,2 -9,5 28,0 1,4 -22,0 -6,5 -0,7 -21,7 -29,0 10,8 -8,5 32,2 30,5 22,0 15,4
2011 2,4 -8,0 10,4 12,1 8,1 -8,1 0,1 1,8 -11,9 -28,9 16,4 -5,4 23,5 21,4 28,9 26,2
2010 -8,5 -14,3 0,2 -10,7 -6,1 -7,3 -20,3 -1,3 -9,3 -21,1 25,9 -4,8 34,9 22,2 28,8 14,1
2009 -22,9 -10,9 -29,5 -23,2 -29,2 -31,5 -26,6 -21,3 -17,9 -18,7 23,1 -0,2 34,9 19,3 32,1 13,7
2008 2,2 14,1 -6,8 26,6 -7,5 -5,0 0,5 -4,2 5,1 -3,5 9,9 -4,2 33,8 22,4 28,9 14,9
2007 2,9 9,1 4,1 -7,3 -23,7 6,1 10,6 12,8 28,9 11,9 22,8 4,0 41,2 18,0 24,8 16,0
2006 6,7 19,1 3,5 -8,8 29,8 1,3 -2,7 6,4 25,8 11,3 17,1 0,4 38,4 20,0 25,9 15,7
2005 5,3 33,4 5,2 -12,5 11,2 20,1 -4,4 -8,7 17,6 8,6 19,0 0,0 36,3 21,8 24,2 17,7
2004 3,5 9,7 8,0 -0,5 -19,7 19,5 -0,9 4,2 24,3 12,5 21,9 -2,0 38,5 20,5 26,5 14,5
2003 1,7 9,3 6,6 -17,1 -18,9 -5,1 5,7 6,3 21,9 15,5 23,0 -1,3 37,4 20,8 27,5 14,3
2002 -2,0 -0,1 -9,0 -12,6 17,3 5,1 4,2 2,7 19,0 7,2 17,3 -1,9 38,8 20,8 25,3 15,1
2001 -0,9 7,2 -10,5 11,0 18,5 -6,9 -7,1 2,6 22,5 20,2 19,1 -0,9 36,6 20,6 25,2 17,6
2000 12,7 32,4 8,0 8,7 10,1 0,1 17,2 5,8 34,1 25,5 18,9 1,5 39,8 20,1 25,3 14,8
1999 10,9 22,3 3,3 28,4 -13,3 23,4 21,3 11,3 31,0 23,3 20,0 3,1 36,5 20,4 27,8 15,3
1998 11,4 -3,2 11,5 32,2 40,0 21,5 16,9 2,7 .. .. .. .. 41,6 20,3 28,0 10,1
1997 11,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34,5 16,4 33,1 16,0
1996 13,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Els coeficients d'importància es calculen ponderant les respostes "molt favorable" per 1, les "favorable" per 0,5, les "sense efecte" per 0, les "limitador" per -0,5, i les "molt limitador" per -1.
(2) Major o menor preparació de la mà d'obra, facilitat o dificultat en l'accés a noves tecnologies i actitud de la mà d'obra envers ells, permisos administratius, etc.
(3) Política econòmica, normativa fiscal, etc.
(4) Millores comercials i administratives, contaminació i seguretat, etc.
(p) Dada provisional
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió industrial Espanya.
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents) Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents) Indústria de l'energia i l'aigua Indústries de béns intermedis Indústria de l'automòbil Indústries de béns d'equipament Indústries de béns de consum durador Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac Indústries de béns de consum no durador Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància) (1) Evolució demanda Situació financera Factors tècnics (2) Altres (3) Finalitats (%) Ampliació de capacitat Reposició d'equipament Millores rendiment equip productiu Altres (4)
2019 (p) 1,4 -1,2 92,6 3,7 27,8 -28,3 -13,9 -7,4 30,5 42,0 36,5 27,5 70,5 10,0 15,9 3,7
2018 (p) 4,4 5,2 -11,7 7,9 -28,1 12,1 -15,3 6,3 31,0 42,0 36,5 31,0 63,0 16,8 17,5 2,8
2017 17,4 18,6 14,5 17,5 100,1 9,4 2,7 24,5 38,0 39,5 42,5 31,0 14,3 14,8 21,2 49,6
2016 3,0 3,4 -16,0 8,1 -46,0 31,1 17,8 9,6 10,0 -5,5 37,5 2,5 13,3 60,5 21,5 4,8
2015 -1,2 -8,6 9,9 47,9 21,0 12,3 18,6 12,6 3,5 -6,5 31,5 -6,0 42,5 21,2 24,2 12,1
2014 -10,2 -10,3 -13,0 -2,2 -0,9 37,0 -5,7 20,0 -33,5 -26,5 -46,5 -23,0 74,0 10,0 10,0 6,0
2013 -13,5 -14,8 17,1 12,8 -42,7 -20,7 -14,8 -8,1 4,5 6,0 15,5 8,0 16,0 14,0 61,0 9,0
2012 -36,2 -39,5 -13,6 22,5 7,2 -23,8 -2,4 -11,9 1,5 -25,0 32,0 -9,5 48,0 15,0 26,0 11,0
2011 -10,2 -22,1 -11,1 26,5 12,1 -10,2 14,6 11,2 -17,0 -40,0 2,5 -40,5 14,7 35,9 33,9 15,5
2010 -18,5 -20,1 -12,1 -15,9 -6,0 -9,1 -17,9 11,8 -23,5 -23,5 41,5 -16,5 17,6 31,7 32,6 18,1
2009 -23,0 -7,8 -27,5 -41,9 -19,1 -12,4 -23,2 -35,7 -22,0 19,5 -2,5 -31,0 23,0 15,0 40,0 22,0
2008 0,3 15,0 -14,5 11,2 -11,6 25,4 -6,0 -7,9 23,5 -1,0 -1,5 -31,0 44,0 19,0 22,0 15,0
2007 -9,8 -14,4 -7,5 7,4 -16,8 48,0 -7,0 -0,1 23,5 1,0 -1,5 -30,0 34,0 21,0 26,0 19,0
2006 2,2 0,2 -1,3 14,3 42,7 29,2 -0,1 -7,4 27,5 21,5 5,5 -22,5 40,0 21,0 23,0 16,0
2005 22,4 37,8 -2,3 26,8 4,2 -16,9 -27,9 -4,4 17,5 11,5 -3,5 -21,0 16,0 40,0 26,0 18,0
2004 -12,3 -15,3 4,6 -4,1 -24,3 35,2 7,4 -19,6 27,5 15,5 9,0 -17,0 32,0 19,0 31,0 18,0
2003 -24,4 -0,1 -7,1 -47,9 16,7 -7,3 -12,8 23,0 14,0 6,0 -1,0 -29,0 31,0 20,0 31,0 18,0
2002 -5,1 -15,3 -17,6 7,0 -24,7 -30,1 27,4 11,5 8,0 -1,0 -7,0 -35,0 35,0 23,0 24,0 18,0
2001 .. .. 19,0 30,0 10,0 40,0 -48,0 18,0 8,5 2,0 -13,5 -31,5 39,0 19,0 26,0 16,0
2000 .. .. 4,0 8,0 20,0 22,0 3,0 1,0 41,5 20,0 14,0 -12,5 38,0 17,0 32,0 13,0
1999 .. .. 18,0 27,0 3,0 -7,0 4,0 9,0 39,0 25,5 7,5 -19,5 36,0 18,0 31,0 15,0
1998 .. .. 17,0 6,0 15,0 41,0 17,0 21,0 40,0 30,0 17,5 -1,5 37,0 18,0 33,0 12,0
1997 .. .. 9,0 29,0 15,0 11,0 -11,0 31,0 .. .. .. .. 35,0 17,0 31,0 16,0
1996 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
(1) Els coeficients d'importància es calculen ponderant les respostes "molt favorable" per 1, les "favorable" per 0,5, les "sense efecte" per 0, les "limitador" per -0,5, i les "molt limitador" per -1.
(2) Major o menor preparació de la mà d'obra, facilitat o dificultat en l'accés a noves tecnologies i actitud de la mà d'obra envers ells, permisos administratius, etc.
(3) Política econòmica, normativa fiscal, etc.
(4) Millores comercials i administratives, contaminació i seguretat, etc.
(p) Dada provisional
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Els resultats de l’Enquesta d’inversió industrial de la tardor de 2018 indiquen que la inversió realitzada a Catalunya l’any 2018 ha augmentat un 16,1% respecte de 2017, amb un creixement més intens a les grans empreses (20,3%) que a les pimes (12,8%) i especialment notable en els sectors dels béns de consum no durador (40,3%) i l’energia i l’aigua (35,9%).

De cara a 2019, la predicció és d’una reducció del 9,7%, més intensa a les pimes (-13,1%) que a les grans empreses (-5,6%). Els únics sectors que preveuen augmentar la inversió industrial respecte de 2018 són els dels béns de consum durador (3%) i d’equipament (2,8%).

Data de publicació: 18 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta d'Inversió Industrial a Catalunya és una operació estadística de periodicitat semestral que segueix la metodologia comuna utilitzada en les enquestes dels diferents països de la Unió Europea, i té com a objectiu fonamental proporcionar informació sobre l'evolució més recent de la inversió industrial a Catalunya, així com avançar el comportament inversor de la indústria i els seus sectors.

Es considera com a inversió el valor de les adquisicions netes de l'immobilitzat (compres menys vendes), tant del material com de l'immaterial, i també els treballs realitzats per les empreses per al seu immobilitzat. Tanmateix, no es consideren inversió ni les despeses amortitzables ni les inversions financeres.

Els qüestionaris s'envien dos cops l'any (primavera i tardor) a les 2.000 empreses industrials que formen part de la mostra i en aquests es demanen dades quantitatives sobre la inversió realitzada i prevista, i també informació qualitativa sobre la seva finalitat i els factors que la limiten o l'estimulen.

Les dades s'obtenen d'acord amb la temporalitat següent:

Enquesta primavera:

 • dades quantitatives: any en curs provisional i any anterior definitiu
 • dades qualitatives: any en curs provisional

Enquesta tardor:

 • dades quantitatives: any en curs provisional i previsions any següent
 • dades qualitatives: any en curs definitiu i previsions any següent

Les activitats industrials segueixen les seccions B, C, D i E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009), i amb la desagregació següent:

 • Indústria de l'energia i l'aigua (CCAE:05; 06; 07.21; 09; 19; 35; 36; 38.22)
 • Indústries de béns intermedis (CCAE:07; 08; 10.6,9; 13.1–3; 16; 17; 20.1–3,5–6; 22; 23; 24; 25.5–7,9; 26.1; 27.1–4,9; 38)
 • Indústria de l'automòbil (CCAE: 29)
 • Indústries de béns d'equipament (CCAE:25.1–3,4; 26; 26.3,51,6; 27.1; 28.1–4,9; 30.1–3; 32.5; 33.2,33.11–17)
 • Indústries de béns de consum durador (CCAE:26.4,52,7; 27.5; 30.9; 31.0; 32.1; 32.2)
 • Indústria manufacturera de productes alimentaris, begudes i tabac (CCAE:10.1–5,7; 11.0; 12)
 • Indústries de béns de consum no durador (CCAE:13.1,9; 14.1–3; 15.1; 18; 20.4; 21.1; 32.3–4,6)

El sector de la indústria de l'energia i l'aigua és un sector afegit en el cas de Catalunya, però que no és estudiat en les enquestes d'Espanya i d'altres països de la Unió Europea.

Taules disponibles [+]