Skip to main content

Session of the Governing Board of the Statistics System of Catalonia, 22 October 2012

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 22 d'octubre del 2012. Hora: 9.30 hores

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2011.
  4. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013: relació d'actuacions, elements normatius i aspectes econòmics.
  5. Torn obert de paraules.