CNAE-52 (ca) Classificació nacional d'activitats econòmiques. Presentació Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1952
Català

[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Les classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques s'agrupen en dos grans tipus: les d'activitats econòmiques i les de productes. Les classificacions d'activitats econòmiques es concebeixen per classificar les unitats productives, mentre que les classificacions de productes es concebeixen per tal d'elaborar estadístiques que permitin observar aquests productes en les seves relacions funcionals amb les diverses operacions econòmiques. Es poden distingir dos tipus de productes, d'una banda, els béns transportables o mercaderies i, d'altra banda, els béns no transportables o serveis.

[2.1] Classificacions d'activitats econòmiques

L'objectiu d'aquest tipus de classificació és establir un conjunt jerarquitzat de categories homogènies d'activitats econòmiques que permeti classificar les unitats que les porten a terme i implantar estadístiques diferenciades sobre aquestes activitats (producció, consum de primeres matèries, rendiments, ocupació, inversions, etc.). Les unitats es classifiquen segons la seva activitat principal, mentre que les altres activitats productores es classifiquen com a secundàries i auxiliars i s'ignoren des del punt de vista estadístic.

[2.2] Classificacions de productes

Per a la conceptualització estadística dels fluxos de béns transportables o mercaderies, existeixen dos tipus de classificacions: la que va adreçada a les estadístiques de producció i la que va adreçada a les estadístiques de comerç exterior o transports. La majoria d'aquestes classificacions de mercaderies són incomparables les unes amb les altres, de forma que per comparar la informació entre elles s'ha de fer mitjançant unes taules de correspondència. Pel que fa als béns no transportables o serveis han estat dissenyades diferents classificacions que tenen com a objectiu recollir el resultat de les activitats de serveis.

Índex


Tema[1] Presentació

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Característiques de la classificació d'activitats econòmiques del 1952

Tema[4] La Classificació d'activitats econòmiques CNAE-52 normalitzada

Usted está aquí: