Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
391 Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Fabricació de comptadors de gas, aigua i altres líquids (inclosos els comptadors per a assortidors de carburants); aparells de mesura, control i regulació (reguladors, indicadors de nivell, densimetres, etc.); aparells per a la navegació i aeronàutica; la hidrologia, la geofísica i meteorologia; aparells de laboratori; balances de precisió; instruments de mesura dimensional de precisió, aparells i instruments per a dibuixants, deliniants i pantògrafs, instruments de càlcul; material d'ensenyament i demostració (maquetes d'anatomia, etc.); també la de les seves peces i accessoris.
No s'hi inclou la fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics (344), ni la d'aparells i equips elèctrics (342) o electrònics (353) de senyalització, control i programació.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3910Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema332P4Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema371--Fabricació d'instruments de precisió i d'aparells de mesurament i control
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema385--Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 41 sectors industrials
CodiDescripció
16Maquinària d'oficina i instruments