CCAE-2009 (ca) Classificació catalana d'activitats econòmiques. Presentació 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques de la CCAE-2009

Tema[4] Principals canvis de continguts en la CCAE-2009

Tema[5] Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la CCAE-2009

Tema[6] Elements de consulta de la CCAE-2009

Tema[7] Criteris per a la implementació de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)

Tema[8] Criteris metodològics i referències bibliogràfiques

You are here: