GI (ca) Classificació de productes segons la destinació econòmica dels béns. Importació. Presentació 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Espanya
--
1983
Català
Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques de la Nomenclatura dels grups de productes

Tema[4] Referències bibliogràfiques

Usted está aquí: