CUCI-REV.3 (ca) Classificació uniforme per al comerç internacional. Presentació Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Mundial
--
1988
Català

[3] Característiques Classificació uniforme comerç internacional Revisió 3

El Sistema harmonitzat (SH) va entrar en vigor a començament del 1988 i ha constituït l'eix dels treballs de tres importants classificacions: la Classificació uniforme per al comerç internacional-Rev.3 (CUCI) i la Classificació central de productes (CPC), de Nacions Unides i la Nomenclatura combinada (NC) de la CEE.

La creació del Sistema harmonitzat (SH) va fer necessària una tercera versió de la CUCI (CUCI-Rev. 3), elaborada per Nacions Unides el 1985, la qual va entrar en vigor a començament de l'any 1988. Aquesta tercera versió té com a components bàsics les partides del SH. Les seves partides estan constituïdes per agrupacions de rúbriques elementals del Sistema harmonitzat (SH) i mantenen una correspondència amb les que figuraven a la CUCI-Rev. 2.

La CUCI-Rev.3 està composta per rúbriques fins a un màxim de 5 dígits. El primer determina la secció, els dos primers el capítol, els tres primers el grup, els quatre primers el subgrup i, si el subgrup està dividit, els cinc dígits determinen cadascuna de les partides resultants. En total hi ha 10 seccions, 67 capítols, 261 grups i 1.033 subgrups, 720 dels quals se subdivideixen en un total de 2.805 partides.

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Marc històric i conceptual

Tema[3] Característiques Classificació uniforme comerç internacional Revisió 3

Tema[4] Referències bibliogràfiques

Sou aquí: