Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2015
Català
Trieu una correspondència

TemaPRODCOM-EIP 2014 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
       Tema4 dígits
       Tema6 dígits
       Tema8 dígits
       Tema10 dígits

TemaPRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
       Tema4 dígits
       Tema6 dígits
       Tema8 dígits
       Tema10 dígits