Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2014
Català
TemaCorrespondències amb PRODCOM-EIP 2013 (ca). 4 dígits
PRODCOM-EIP 2014 (ca)Partició (*)PRODCOM-EIP 2013 (ca)
Tema0710--Tema0710
Tema0729--Tema0729
Tema0811--Tema0811
Tema0812--Tema0812
Tema0891--Tema0891
Tema0893--Tema0893
Tema0899--Tema0899
Tema1011--Tema1011
Tema1012--Tema1012
Tema1013--Tema1013
Tema1020--Tema1020
Tema1031--Tema1031
Tema1032--Tema1032
Tema1039--Tema1039
Tema1041--Tema1041
Tema1042--Tema1042
Tema1051--Tema1051
Tema1052--Tema1052
Tema1061--Tema1061
Tema1062--Tema1062
Tema1071--Tema1071
Tema1072--Tema1072
Tema1073--Tema1073
Tema1081--Tema1081
Tema1082--Tema1082
Tema1083--Tema1083
Tema1084--Tema1084
Tema1085--Tema1085
Tema1086--Tema1086
Tema1089--Tema1089
Tema1091--Tema1091
Tema1092--Tema1092
Tema1101--Tema1101
Tema1102--Tema1102
Tema1103--Tema1103
Tema1104--Tema1104
Tema1105--Tema1105
Tema1106--Tema1106
Tema1107--Tema1107
Tema1200--Tema1200
Tema1310--Tema1310
Tema1320--Tema1320
Tema1330--Tema1330
Tema1391--Tema1391
Tema1392--Tema1392
Tema1393--Tema1393
Tema1394--Tema1394
Tema1395--Tema1395
Tema1396--Tema1396
Tema1399--Tema1399
Tema1411--Tema1411
Tema1412--Tema1412
Tema1413--Tema1413
Tema1414--Tema1414
Tema1419--Tema1419
Tema1420--Tema1420
Tema1431--Tema1431
Tema1439--Tema1439
Tema1511--Tema1511
Tema1512--Tema1512
Tema1520--Tema1520
Tema1610--Tema1610
Tema1621--Tema1621
Tema1622--Tema1622
Tema1623--Tema1623
Tema1624--Tema1624
Tema1629--Tema1629
Tema1711--Tema1711
Tema1712--Tema1712
Tema1721--Tema1721
Tema1722--Tema1722
Tema1723--Tema1723
Tema1724--Tema1724
Tema1729--Tema1729
Tema1811--Tema1811
Tema1812--Tema1812
Tema1813--Tema1813
Tema1814--Tema1814
Tema1820--Tema1820
Tema1910--Tema1910
Tema1920--Tema1920
Tema2011--Tema2011
Tema2012--Tema2012
Tema2013--Tema2013
Tema2014--Tema2014
Tema2015--Tema2015
Tema2016--Tema2016
Tema2017--Tema2017
Tema2020--Tema2020
Tema2030--Tema2030
Tema2041--Tema2041
Tema2042--Tema2042
Tema2051--Tema2051
Tema2052--Tema2052
Tema2053--Tema2053
Tema2059--Tema2059
Tema2060--Tema2060
Tema2110--Tema2110
Tema2120--Tema2120
Tema2211--Tema2211
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaPRODCOM-EIP 2013 (ca)-PRODCOM-EIP 2014 (ca)
       Tema4 dígits
       Tema6 dígits
       Tema8 dígits
       Tema10 dígits