Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2014
Català
TemaCorrespondències amb PRODCOM-EIP 2013 (ca). 10 dígits
PRODCOM-EIP 2014 (ca)Partició (*)PRODCOM-EIP 2013 (ca)
Tema0710100001--Tema0710100001
Tema0729110000--Tema0729110000
Tema0729120009--Tema0729120009
Tema0729130008--Tema0729130008
Tema0729140007--Tema0729140007
Tema0729150006--Tema0729150006
Tema0729190002--Tema0729190002
Tema0811113306--Tema0811113306
Tema0811113607--Tema0811113607
Tema0811115003--Tema0811115003
Tema0811123305--Tema0811123305
Tema0811123606--Tema0811123606
Tema0811125002--Tema0811125002
Tema0811129004--Tema0811129004
Tema0811203004--Tema0811203004
Tema0811205009--Tema0811205009
Tema0811301004--Tema0811301004
Tema0811303000--Tema0811303000
Tema0811400001--Tema0811400001
Tema0812115001--Tema0812115001
Tema0812119003--Tema0812119003
Tema0812121009--Tema0812121009
Tema0812123005--Tema0812123005
Tema0812125000--Tema0812125000
Tema0812129002--Tema0812129002
Tema0812130000--Tema0812130000
Tema0812214009--Tema0812214009
Tema0812216004--Tema0812216004
Tema0812221004--Tema0812221004
Tema0812223000--Tema0812223000
Tema0812225005--Tema0812225005
Tema0891110006--Tema0891110006
Tema0891120005--Tema0891120005
Tema0891190008--Tema0891190008
Tema0893100003--Tema0893100003
Tema0899100000--Tema0899100000
Tema0899210004--Tema0899210004
Tema0899220003--Tema0899220003
Tema0899290006--Tema0899290006
Tema1011114003--Tema1011114003
Tema1011119002--Tema1011119002
Tema1011123004--Tema1011123004
Tema1011125009--Tema1011125009
Tema1011129001--Tema1011129001
Tema1011130009--Tema1011130009
Tema1011140008--Tema1011140008
Tema1011150007--Tema1011150007
Tema1011200007--Tema1011200007
Tema1011310002--Tema1011310002
Tema1011323005--Tema1011323005
Tema1011325000--Tema1011325000
Tema1011329002--Tema1011329002
Tema1011330000--Tema1011330000
Tema1011340009--Tema1011340009
Tema1011350008--Tema1011350008
Tema1011391002--Tema1011391002
Tema1011393008--Tema1011393008
Tema1011410007--Tema1011410007
Tema1011420006--Tema1011420006
Tema1011430005--Tema1011430005
Tema1011440004--Tema1011440004
Tema1011450003--Tema1011450003
Tema1011504003--Tema1011504003
Tema1011506008--Tema1011506008
Tema1011507006--Tema1011507006
Tema1011603008--Tema1011603008
Tema1011609005--Tema1011609005
Tema1012101008--Tema1012101008
Tema1012102006--Tema1012102006
Tema1012103004--Tema1012103004
Tema1012104002--Tema1012104002
Tema1012105009--Tema1012105009
Tema1012106007--Tema1012106007
Tema1012107005--Tema1012107005
Tema1012201301--Tema1012201301
Tema1012201509--Tema1012201509
Tema1012201708--Tema1012201708
Tema1012205302--Tema1012205302
Tema1012205500--Tema1012205500
Tema1012205709--Tema1012205709
Tema1012208008--Tema1012208008
Tema1012300001--Tema1012300001
Tema1012402002--Tema1012402002
Tema1012405005--Tema1012405005
Tema1012500009--Tema1012500009
Tema1013112003--Tema1013112003
Tema1013115006--Tema1013115006
Tema1013118000--Tema1013118000
Tema1013120006--Tema1013120006
Tema1013130005--Tema1013130005
Tema1013143008--Tema1013143008
Tema1013146001--Tema1013146001
Tema1013150509--Tema1013150509
Tema1013151507--Tema1013151507
Tema1013152505--Tema1013152505
Tema1013153503--Tema1013153503
Tema1013154501--Tema1013154501
Tema1013155508--Tema1013155508
Tema1013156506--Tema1013156506
Tema1013157504--Tema1013157504
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaPRODCOM-EIP 2013 (ca)-PRODCOM-EIP 2014 (ca)
       Tema4 dígits
       Tema6 dígits
       Tema8 dígits
       Tema10 dígits