OTE-2009 (ca) Classificació d'explotacions agrícoles segons la seva orientació tecnicoeconòmica. Abreujada 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Catalunya
Reglament (CE) Núm. 1243/2008 de la Comissió de 8 de desembre de 2008
2009
Català
TemaOTE-2009 (ca) abreujada
OTE generals OTE principals OTE particulars Descripció
1Agricultura general
15Cereals, oleaginoses i lleguminoses
151Cereals (excepte l'arròs), oleaginoses i lleguminoses
152Arròs
153Cereals i arròs, oleaginoses i lleguminoses
16Conreus agrícoles diversos
161Arrels i tubercles
162Cereals i arròs, oleaginoses i lleguminoses, i arrels i tubercles
163Hortalisses fresques en terrenys de conreu
164Tabac
165Cotó
166Conreus herbacis combinats
2Horticultura (horta i flors)
21Horticultura (horta i flors) en hivernacle
211Hortalisses en hivernacle
212Flors i plantes ornamentals en hivernacle
213Conreus mixtos en hivernacle
22Horticultura (horta i flors) a l'aire lliure
221Hortalisses a l'aire lliure
222Flors i plantes ornamentals a l'aire lliure
223Conreus mixtos a l'aire llliure
23Horticultura i conreus diversos
231Bolets
232Planters
233Horticultura diversa
3Conreus llenyosos
35Viticultura
351Vins amb denominació d'origen
352Altres vins
353Raïm de taula
354Altres tipus de vinyes
36Fruiters, baies i cítrics
361Fruiters i baies (excepte cítrics)
362Cítrics
363Fruita seca
364Fruita tropical
365Fruiters, baies i cítrics diversos
37Olivera
370Olivera
38Conreus llenyosos diversos
380Conreus llenyosos diversos
4Herbívors
45Bovins de llet
450Bovins de llet
46Bovins de carn i cria de bovins
460Bovins de carn i cria de bovins
47Bovins de carn i de llet i cria de bovins
470Bovins de carn i de llet i cria de bovins
48Ovins, cabrum i altres herbívors
481Ovins
482Ovins i bovins
483Cabrum
484Herbívors diversos
5Granívors
51Porcins
511Porcins de cria
512Porcins d'engreix
513Porcins de cria i engreix
52Aviram
521Gallines ponedores
522Pollastres d'engreix
523Gallines ponedores i d'engreix
53Granívors diversos combinats
530Granívors diversos combinats
6Policultius
61Policultius
611Horticultura i conreus llenyosos
612Agricultura general i horticultura
613Agricultura general i viticultura
614Agricultura general i conreus llenyosos
615Agricultura general i alguna altra activitat
616Altres policultius
7Ramaderia mixta
73Ramaderia mixta, predomini d'herbívors
731Predomini d'herbívors lleters
732Predomini d'herbívors no lleters
74Ramaderia mixta, predomini de granívors
741Granívors i herbívors lleters
742Granívors i herbívors no lleters
8Conreus i ramaderia
83Agricultura general i herbívors
831Agricultura general amb herbívors lleters
832Herbívors lleters amb agricultura general
833Agricultura general amb herbívors no lleters
834Herbívors no lleters amb agricultura general
84Altres conreus i ramaderia
841Agricultura general i granívors
842Conreus llenyosos i herbívors
843Apicultura
844Altres conreus mixtos i ramaderia
9Explotacions no classificades
90Explotacions no classificades
900Explotacions no classificades

Sou aquí: