OTE-2009 (ca) Classificació d'explotacions agrícoles segons la seva orientació tecnicoeconòmica. Consulta específica 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Catalunya
Reglament (CE) Núm. 1243/2008 de la Comissió de 8 de desembre de 2008
2009
Català
Ompliu els camps desitjats
Descripció
Del codi
Al codi
Nivell

Sou aquí: