CNED-2014 (P) (es) Classificació nacional d'educació (classificació de programes per nivells educatius). Consulta específica 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
En tramitació
2014
Espanyol
Ompliu els camps desitjats
Descripció
Del codi
Al codi
Nivell

Sou aquí: