OTE-2009 (ca) Classificació d'explotacions agrícoles segons la seva orientació tecnicoeconòmica 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Catalunya
Reglament (CE) Núm. 1243/2008 de la Comissió de 8 de desembre de 2008
2009
Català
TemaOTE particulars
CodiDescripció
Tema151Explotacions especialitzades en cereals (excepte l'arròs), oleaginoses i lleguminoses
Tema152Explotacions especialitzades en arròs
Tema153Explotacions que combinin cereals i arròs, oleaginoses i lleguminoses
Tema161Explotacions especialitzades en arrels i tubercles
Tema162Explotacions que combinin cereals i arròs, oleaginoses i lleguminoses, i arrels i tubercles
Tema163Explotacions especialitzades en hortalisses fresques en terrenys de conreu
Tema164Explotacions especialitzades en tabac
Tema165Explotacions especialitzades en cotó
Tema166Explotacions de conreus herbacis combinats
Tema211Explotacions especialitzades en hortalisses en hivernacle
Tema212Explotacions especialitzades en flors i plantes ornamentals en hivernacle
Tema213Explotacions especialitzades en conreus mixtos en hivernacle
Tema221Explotacions especialitzades en hortalisses a l'aire lliure
Tema222Explotacions especialitzades en flors i plantes ornamentals a l'aire lliure
Tema223Explotacions especialitzades en conreus mixtos a l'aire lliure
Tema231Explotacions especializades en bolets
Tema232Explotacions especialitzades en planters
Tema233Horticultura diversa
Tema351Explotacions especialitzades en vins amb denominació d'origen
Tema352Explotacions especialitzades en altres vins
Tema353Explotacions especialitzades en raïm de taula
Tema354Altres tipus de vinyes
Tema361Explotacions especialitzades en fruiters i baies (excepte cítrics)
Tema362Explotacions especialitzades en cítrics
Tema363Explotacions especialitzades en fruita seca
Tema364Explotacions especialitzades en fruita tropical
Tema365Explotacions especialitzades en fruiters, baies i cítrics diversos
Tema370Explotacions especialitzades en olivera
Tema380Explotacions de conreus llenyosos diversos
Tema450Explotacions especialitzades en bovins de llet
Tema460Explotacions especialitzades en bovins de carn i cria de bovins
Tema470Explotacions combinades de bovins de carn i de llet i cria de bovins
Tema481Explotacions especialitzades d'ovins
Tema482Explotacions combinades d'ovins i bovins
Tema483Explotacions especialitzades de cabrum
Tema484Explotacions d'herbívors diversos
Tema511Explotacions especialitzades de porcins de cria
Tema512Explotacions especialitzades de porcins d'engreix
Tema513Explotacions combinades de porcins de creia i engreix
Tema521Explotacions especialitzades de gallines ponedores
Tema522Explotacions especialitzades de pollastres d'engreix
Tema523Explotacions combinades de gallines ponedores i d'engreix
Tema530Explotacions de granívors diversos combinats
Tema611Horticultura i conreus llenyosos
Tema612Explotacions combinades d'agricultura general i horticultura
Tema613Explotacions combinades d'agricultura general i viticultura
Tema614Explotacions combinades d'agricultura general i conreus llenyosos
Tema615Explotacions d'agricultura general i alguna altra activitat
Tema616Explotacions d'altres policultius
Tema731Explotacions de ramaderia mixta, predomini d'herbívors lleters
Tema732Explotacions de ramaderia mixta, predomini herbívors no lleters
Tema741Explotacions de ramaderia mixta, granívors i herbívors lleters
Tema742Explotacions de ramaderia mixta, granívors i herbívors no lleters
Tema831Explotacions mixtes d'agricultura general amb herbívors lleters
Tema832Explotacions mixtes d'herbívors lleters amb agricultura general
Tema833Explotacions mixtes d'agricultura general amb herbívors no lleters
Tema834Explotacions mixtes d'herbívors no lleters amb agricultura general
Tema841Explotacions mixtes amb agricultura general i granívors
Tema842Explotacions mixtes amb conreus llenyosos i herbívors
Tema843Explotacions d'apicultura
Tema844Explotacions amb altres conreus mixtos i ramaderia
Tema900Explotacions no classificades
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaOTE generalsNUM19
2TemaOTE principalsNUM222
3TemaOTE particularsNUM362

Sou aquí: