CAPA-2000 (ca) Classificació d'activitats i despeses de protecció del medi ambient 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
2000
Català
TemaNivell 2
CodiDescripció
Tema11Prevenció de la contaminació atmosfèrica mitjançant modificació de processos
Tema12Tractament dels gasos d'escapament i l'aire de ventilació
Tema13Mesura, control, análisis i similars de la protecció de l'aire i del clima
Tema14Altres activitats relacionades amb la protecció de l'aire i del clima
Tema21Prevenció de la contaminació mitjançant modificació de processos
Tema22Xarxes de sanejament
Tema23Tractament de les aigües residuals
Tema24Tractament de les aigües de refrigeració
Tema25Mesura, control, análisis i similars de les aigües residuals
Tema26Altres activitats relacionades amb la gestió de les aigües residuals
Tema31Prevenció de la producció de residus mitjançant modificació de processos
Tema32Recollida i transport de residus
Tema33Tractament i eliminació de residus perillosos
Tema34Tractament i eliminació de residus no perillosos
Tema35Mesura, control, anàlisis i similars de residus
Tema36Altres activitats relacionades amb la gestió de residus
Tema41Prevenció de la infiltració de contaminants
Tema42Neteja dels sòls i masses d'aigua
Tema43Protecció de sòls contra l'erosió i altres tipus de degradació física
Tema44Prevenció de la salinització del sòl i la descontaminació
Tema45Mesura, control, anàlisis i similars dels sòls, aigües subterrànies i aigües superficials
Tema46Altres activitats relacionades amb la protecció i descontaminació dels sòls, aigües subterrànies i aigües superficials
Tema51Modificacions preventives en relació al soroll i les vibracions en l'origen
Tema52Construcció de dispositius correctors del soroll i de les vibracions
Tema53Mesura, control, anàlisis i similars de la disminució del soroll i les vibracions (excepte en el lloc de treball)
Tema54Altres activitats relacionades amb la disminució del soroll i les vibracions (excepte en el lloc de treball)
Tema61Protecció i recuperació de les espècies i l'hàbitat
Tema62Protecció de paisatges naturals i seminaturals
Tema63Mesura, control, anàlisis i similars de la protecció de la biodiversitat i els paisatges
Tema64Altres activitats relacionades amb la protecció de la biodiversitat i els paisatges
Tema71Protecció dels entorns contra les radiacions
Tema72Transport i tractament de residus amb un alt índex de radioactivitat
Tema73Mesura, control, anàlisis i similars de la protecció contra les radiacions (excepte la seguretat exterior)
Tema74Altres activitats relacionades amb la protecció contra les radiacions (excepte la seguretat exterior)
Tema81Recerca i desenvolupament sobre la protecció de l'aire i del clima
Tema82Recerca i desenvolupament sobre la protecció de l'aigua
Tema83Recerca i desenvolupament sobre els residus
Tema84Recerca i desenvolupament sobre la protecció dels sòls i les aigües subterrànies
Tema85Recerca i desenvolupament sobre la disminució del soroll i les vibracions
Tema86Recerca i desenvolupament sobre la protecció de les espècies i l'hàbitat
Tema87Recerca i desenvolupament sobre la protecció contra les radiacions
Tema88Altres activitats relacionades amb la recerca i desenvolupament sobre el medi ambient
Tema91Administració i gestió del medi ambient
Tema92Educació, formació i informació sobre el medi ambient
Tema93Activitats de protecció del medi ambient que generen despeses no desglossables
Tema94Activitats relacionades amb la protecció del medi ambient n.c.o.p.
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaNivell 1NUM19
2TemaNivell 2NUM246
3TemaNivell 3NUM358

Sou aquí: