CAPA-2000 (ca) Classificació d'activitats i despeses de protecció del medi ambient 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
2000
Català
TemaNivell 3
CodiDescripció
Tema111Prevenció de la contaminació atmosfèrica mitjançant modificació de processos per a la protecció de l'aire
Tema112Prevenció de la contaminació atmosfèrica mitjançant modificació de processos per a la protecció del clima i de la capa d'ozó
Tema121Tractament dels gasos d'escapament i l'aire de ventilació per a la protecció de l'aire
Tema122Tractament dels gasos d'escapament i l'aire de ventilació per a la protecció del clima i de la capa d'ozó
Tema130Mesura, control, análisis i similars de la protecció de l'aire i del clima
Tema140Altres activitats relacionades amb la protecció de l'aire i del clima
Tema210Prevenció de la contaminació mitjançant modificació de processos
Tema220Xarxes de sanejament
Tema230Tractament de les aigües residuals
Tema240Tractament de les aigües de refrigeració
Tema250Mesura, control, análisis i similars de les aigües residuals
Tema260Altres activitats relacionades amb la gestió de les aigües residuals
Tema310Prevenció de la producció de residus mitjançant modificació de processos
Tema320Recollida i transport de residus
Tema331Tractament tèrmic de residus perillosos
Tema332Abocadors de residus perillosos
Tema333Altres formes de tractament i eliminació de residus perillosos
Tema341Incineració de residus no perillosos
Tema342Abocadors de residus no perillosos
Tema343Altres formes de tractament i eliminació de residus no perillosos
Tema350Mesura, control, anàlisis i similars de residus
Tema360Altres activitats relacionades amb la gestió de residus
Tema410Prevenció de la infiltració de contaminants
Tema420Neteja dels sòls i masses d'aigua
Tema430Protecció de sòls contra l'erosió i altres tipus de degradació física
Tema440Prevenció de la salinització del sòl i la descontaminació
Tema450Mesura, control, anàlisis i similars dels sòls, aigües subterrànies i aigües superficials
Tema460Altres activitats relacionades amb la protecció i descontaminació dels sòls, aigües subterrànies i aigües superficials
Tema511Modificacions preventives en relació al soroll i les vibracions en el trànsit per carretera i ferroviari
Tema512Modificacions preventives en relació al soroll i les vibracions en el trànsit aeri
Tema513Modificacions preventives degudes al soroll causat per la indústria i similars
Tema521Construcció de dispositius correctors del soroll i de les vibracions en el trànsit per carretera i ferroviari
Tema522Construcció de dispositius correctors del soroll i de les vibracions en el trànsit aeri
Tema523Construcció de dispositius correctors del soroll i de les vibracions causats per la indústria i similars
Tema530Mesura, control, anàlisis i similars de la disminució del soroll i les vibracions (excepte en el lloc de treball)
Tema540Altres activitats relacionades amb la disminució del soroll i les vibracions (excepte en el lloc de treball)
Tema610Protecció i recuperació de les espècies i l'hàbitat
Tema620Protecció de paisatges naturals i seminaturals
Tema630Mesura, control, anàlisis i similars de la protecció de la biodiversitat i els paisatges
Tema640Altres activitats relacionades amb la protecció de la biodiversitat i els paisatges
Tema710Protecció dels entorns contra les radiacions
Tema720Transport i tractament de residus amb un alt índex de radioactivitat
Tema730Mesura, control, anàlisis i similars de la protecció contra les radiacions (excepte la seguretat exterior)
Tema740Altres activitats relacionades amb la protecció contra les radiacions (excepte la seguretat exterior)
Tema811Recerca i desenvolupament sobre la protecció de l'aire
Tema812Recerca i desenvolupament sobre la protecció de l'atmosfera i el clima
Tema820Recerca i desenvolupament sobre la protecció de l'aigua
Tema830Recerca i desenvolupament sobre els residus
Tema840Recerca i desenvolupament sobre la protecció dels sòls i les aigües subterrànies
Tema850Recerca i desenvolupament sobre la disminució del soroll i les vibracions
Tema860Recerca i desenvolupament sobre la protecció de les espècies i l'hàbitat
Tema870Recerca i desenvolupament sobre la protecció contra les radiacions
Tema880Altres activitats relacionades amb la recerca i desenvolupament sobre el medi ambient
Tema911Administració, ordenació i similars del medi ambient
Tema920Educació, formació i informació sobre el medi ambient
Tema921Gestió del medi ambient
Tema930Activitats de protecció del medi ambient que generen despeses no desglossables
Tema940Activitats relacionades amb la protecció del medi ambient n.c.o.p.
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaNivell 1NUM19
2TemaNivell 2NUM246
3TemaNivell 3NUM358

Sou aquí: