Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Espanya
--
1983
Català
TemaGrups segon nivell
CodiDescripció
Tema00No classificats en altres apartats
Tema11Aliments, begudes i tabac
Tema12Altres béns de consum
Tema21Maquinària i altres béns d'equipament
Tema22Material de transport
Tema23Altres béns de capital
Tema31Productes intermedis d'agricultura, de silvicultura i de pesca
Tema32Productes energètics intermedis
Tema33Productes industrials intermedis
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrups primer nivellNUM14
2TemaGrups segon nivellNUM29
3TemaGrups tercer nivellNUM325
4TemaGrups quart nivellNUM431
5TemaSubgrupsNUM6414