Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Espanya
--
1983
Català
TemaGrups tercer nivell
CodiDescripció
Tema000No classificats en altres apartats
Tema110Aliments, begudes i tabac
Tema121Béns de consum durador
Tema122Béns de consum no durador
Tema211Estructures metàl·liques i caldereria
Tema212Maquinària
Tema221Terrestre no ferroviari
Tema222Ferroviari
Tema223Naval
Tema224Aeri
Tema231Animals vius
Tema232Instruments i aparells d'òptica, de fotografia i de cinematografia
Tema233Instruments i aparells medicoquirúrgics
Tema234Altres béns de capital
Tema310Productes intermedis d'agricultura, de silvicultura i de pesca
Tema320Productes energètics intermedis
Tema330Productes industrials intermedis no classificats en altres apartats
Tema331Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics
Tema332Productes químics intermedis
Tema333Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària
Tema334Material i accessoris elèctrics intermedis
Tema335Productes intermedis per a mitjans de transport
Tema336Productes intermedis d'alimentació, de begudes i de tabac
Tema337Productes intermedis tèxtils, vestits, cuir i calçat
Tema338Altres productes intermedis
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrups primer nivellNUM14
2TemaGrups segon nivellNUM29
3TemaGrups tercer nivellNUM325
4TemaGrups quart nivellNUM431
5TemaSubgrupsNUM6414