Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Espanya
--
1983
Català
TemaGrups quart nivell
CodiDescripció
Tema0000No classificats en altres apartats
Tema1100Aliments, begudes i tabac
Tema1211Automòbils
Tema1212Altres béns de consum durador
Tema1221Productes energètics
Tema1222Altres béns de consum no durador
Tema2110Estructures metàl·liques i caldereria
Tema2120Maquinària no classificada en altres apartats
Tema2121Maquinària agrícola
Tema2122Maquinària per a construcció
Tema2123Altres tipus de maquinària
Tema2211Agrícola
Tema2212No agrícola
Tema2220Ferroviari
Tema2230Naval
Tema2240Aeri
Tema2310Animals vius
Tema2320Instruments i aparells d'òptica, de fotografia i de cinematografia
Tema2330Instruments i aparells medicoquirúrgics
Tema2340Altres béns de capital
Tema3100Productes intermedis d'agricultura, de silvicultura i de pesca
Tema3200Productes energètics intermedis
Tema3300Productes industrials intermedis no classificats en altres apartats
Tema3310Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics
Tema3320Productes químics intermedis
Tema3330Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària
Tema3340Material i accessoris elèctrics intermedis
Tema3350Productes intermedis per a mitjans de transport
Tema3360Productes intermedis d'alimentació, de begudes i de tabac
Tema3370Productes intermedis tèxtils, vestits, cuir i calçat
Tema3380Altres productes intermedis
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrups primer nivellNUM14
2TemaGrups segon nivellNUM29
3TemaGrups tercer nivellNUM325
4TemaGrups quart nivellNUM431
5TemaSubgrupsNUM6414