NSTR (ca) Nomenclatura uniforme de mercaderies per a les estadístiques de transport, revisada Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1967
Català
TemaPosicions
CodiDescripció
Tema001Animals vius
Tema011Blat, espelta i mestall
Tema012Ordi
Tema013Sègol
Tema014Civada
Tema015Blat de moro
Tema016Arròs
Tema019Altres cereals
Tema020Patates
Tema031Cítrics
Tema035Altres fruites i fruits secs, frescos
Tema039Altres vegetals congelats
Tema041Llana i altres pèls d'origen animal
Tema042Cotó
Tema043Fibres artificials o sintètiques
Tema045Seda, lli, jute, cànem i altres fibres tèxtils vegetals
Tema049Draps i altres rebuigs de matèries tèxtils
Tema051Paper i pasta de fusta
Tema052Puntals de mineria
Tema055Altres fustes en brut
Tema056Travesses de fusta per a vies fèrries i altres fustes serrades o escalabornades
Tema057Llenya, carbó vegetal i els seus rebuigs, suro en brut i els seus rebuigs
Tema060Bleda-rave sucrera
Tema091Cuir i pells en brut i els seus rebuigs
Tema092Cautxú, natural i sintètic, en bruto o regenerat
Tema099Altres matèries d'origen animal i vegetal no comestibles ncaa
Tema111Sucre en brut
Tema112Sucre refinat
Tema113Melasses
Tema121Vi fresc de raïm i most de raïm
Tema122Cervesa de malta
Tema125Altres begudes alcohòliques
Tema128Begudes no alcohòliques
Tema131Cafè
Tema132Cacau i xocolata
Tema133Te, mate i espècies
Tema134Tabac en bruto i els seus rebuigs
Tema135Tabac manufacturat
Tema136Glucosa, dextrosa, altres sucres, confiteria i mel
Tema139Preparats alimentaris ncaa
Tema141Carn fresca, refrigerada o congelada
Tema142Peix, crustacis i mol·luscs (frescos, congelats, assecats, salats o fumats)
Tema143Llet i nata fresca
Tema144Mantega, formatge i altres productes lactis
Tema145Margarina, llard i greixos comestibles
Tema146Ous
Tema147Carn assecada, salada, fumada i preparats i conserves de carn
Tema148Preparats i conserves de peix, crustacis o mol·luscs
Tema161Farines, sèmoles i grans de cereals
Tema162Malta
Tema163Altres productes a base de cereals
Tema164Fruits congelats, assecats o deshidratats; preparats i conserves de fruits
Tema165Vegetals assecats
Tema166Preparats i conserves vegetals
Tema167Llúpol
Tema171Palla i capoll de cereals en brut
Tema172Coques i residus de l'extracció d'olis vegetals
Tema179Segó i altres aliments per a animals a base de cereals ncaa, rebuigs de les indústries alimentàries
Tema181Llavors i fruits oleaginosos
Tema182Olis i greixos d'origen animal i vegetal i els seus derivats
Tema211Hulla
Tema213Briquetes d'hulla
Tema221Lignit
Tema223Briquetes de lignit
Tema224Torba
Tema231Coc i semicoc d'hulla
Tema233Coc i semicoc de lignit
Tema310Petroli brut
Tema321Gasolina per a motors
Tema323Querosè, combustibles d'aviació i "white spirit"
Tema325Combustibles destil·lats
Tema327Residus combustibles
Tema330Hidrocarburs gasosos, liquats o comprimits
Tema341Olis i greixos lubrificants
Tema343Betum de petroli i de minerals bituminosos
Tema349Altres derivats no combustibles del petroli
Tema410Minerals de ferro i els seus concentrats, llevat de les pirites de ferro torrades
Tema451Residus de metalls no fèrrics
Tema452Minerals de coure i els seus concentrats, mates de coure
Tema453Minerals d'alumini i els seus concentrats, bauxita
Tema455Minerals de manganès i els seus concentrats
Tema459Altres minerals no fèrrics i els seus concentrats
Tema462Residus de ferro i acer per a fosa
Tema463Residus de ferro i acer no destinats per a la fosa
Tema465Escòries per a fosa
Tema466Pols dels alts forns
Tema467Pirites torrades de ferro
Tema512Fosa de ferro, fosa "spiegel" ferromanganès carburat
Tema513Ferroaliatges, llevat del ferromanganès carburat
Tema515Acer brut
Tema522Productes semisiderúrgics laminats (desbasts quadrats, rectangulars i plans, vergalina i llandó)
Tema523Altres productes semisiderúrgics
Tema532Lingots i perfils laminats en calent, de ferro o d'acer
Tema533Lingots i perfils laminats o forjats en fred, de ferro o d'acer
Tema535Fil laminat, de ferro o d'acer
Tema536Filferro de ferro o d'acer
Tema537Carrils i material per a la contrucció de vies fèrries, d'acer
Tema542Xapes i bandes d'acer per a fosa, plans universals
Tema543Altres xapes i bandes d'acer
Tema545Fleixos i tires d'acer, llauna
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolsNUM110
2TemaGrups principalsNUM252
3TemaPosicionsNUM3176

Sou aquí: