CINE-2013 (F) (en) Classificació internacional normalitzada d'educació (classificació dels camps d'educació i capacitació) 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
Mundial
Aprovada per la 37a Conferència General de la UNESCO
2015
Anglès
TemaCamp detallat
CodiDescripció
Tema0011Basic programmes and qualifications
Tema0021Literacy and numeracy
Tema0031Personal skills and development
Tema0111Education science
Tema0112Training for pre-school teachers
Tema0113Teacher training without subject specialisation
Tema0114Teacher training with subject specialisation
Tema0211Audio-visual techniques and media production
Tema0212Fashion, interior and industrial design
Tema0213Fine arts
Tema0214Handicrafts
Tema0215Music and performing arts
Tema0221Religion and theology
Tema0222History and archaeology
Tema0223Philosophy and ethics
Tema0231Language acquisition
Tema0232Literature and linguistics
Tema0311Economics
Tema0312Political sciences and civics
Tema0313Psychology
Tema0314Sociology and cultural studies
Tema0321Journalism and reporting
Tema0322Library, information and archival studies
Tema0411Accounting and taxation
Tema0412Finance, banking and insurance
Tema0413Management and administration
Tema0414Marketing and advertising
Tema0415Secretarial and office work
Tema0416Wholesale and retail sales
Tema0417Work skills
Tema0421Law
Tema0511Biology
Tema0512Biochemistry
Tema0521Environmental sciences
Tema0522Natural environments and wildlife
Tema0531Chemistry
Tema0532Earth sciences
Tema0533Physics
Tema0541Mathematics
Tema0542Statistics
Tema0611Computer use
Tema0612Database and network design and administration
Tema0613Software and applications development and analysis
Tema0711Chemical engineering and processes
Tema0712Environmental protection technology
Tema0713Electricity and energy
Tema0714Electronics and automation
Tema0715Mechanics and metal trades
Tema0716Motor vehicles, ships and aircraft
Tema0721Food processing
Tema0722Materials (glass, paper, plastic and wood)
Tema0723Textiles (clothes, footwear and leather)
Tema0724Mining and extraction
Tema0731Architecture and town planning
Tema0732Building and civil engineering
Tema0811Crop and livestock production
Tema0812Horticulture
Tema0821Forestry
Tema0831Fisheries
Tema0841Veterinary
Tema0911Dental studies
Tema0912Medicine
Tema0913Nursing and midwifery
Tema0914Medical diagnostic and treatment technology
Tema0915Therapy and rehabilitation
Tema0916Pharmacy
Tema0917Traditional and complementary medicine and therapy
Tema0921Care of the elderly and of disabled adults
Tema0922Child care and youth services
Tema0923Social work and counselling
Tema1011Domestic services
Tema1012Hair and beauty services
Tema1013Hotel, restaurants and catering
Tema1014Sports
Tema1015Travel, tourism and leisure
Tema1021Community sanitation
Tema1022Occupational health and safety
Tema1031Military and defence
Tema1032Protection of persons and property
Tema1041Transport services
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCamp generalNUM211
2TemaCamp específicNUM329
3TemaCamp detallatNUM480

Sou aquí: