CCED-2000 (NE) (ca) Classificació catalana d'educació (classificació de programes per nivells educatius) Metodologia 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema01Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
Tema02Segon cicle d'educació infantil (3-6 anys)
Tema11Educació primària, excepte per a adults i ensenyaments artístics
Tema12Ensenyaments inicials per a adults
Tema13Ensenyaments de grau elemental de música i dansa
Tema21Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària
Tema22Educació secundària obligatòria
Tema23Educació secundària per a adults
Tema31Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de primera etapa
Tema32Ensenyaments de batxillerat
Tema33Ensenyaments de grau mitjà de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
Tema34Ensenyaments de grau mitjà de música i dansa
Tema35Ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes
Tema41Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa
Tema51Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
Tema52Títols propis d'universitats que no siguin de postgrau i altres programes que requereixin el títol de batxillerat (2 anys i més)
Tema53Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació de formació professional de grau superior
Tema54Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents
Tema55Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents
Tema56Programes oficials d'especialització professional
Tema57Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions
Tema58Programes de formació i inserció laboral que requereixen una titulació universitària
Tema61Ensenyaments universitaris de tercer cicle
Tema91Programes de formació promoguts per l'empresa o organització
Tema92Altres programes de formació que no requereixen formació acadèmica
Tema93Programes recreatius, de lleure i culturals que no requereixen formació acadèmica
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCategoriesALF113
2TemaGrupsNUM226

Sou aquí: