Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1970
Català
32 Construcció de maquines i de material mecànic
TemaForma abreujada
CodiDescripció
32Construcció de maquinària i equips mecànics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema321Construcció de màquines i tractors agrícoles
Tema322Construcció de màquines-eines per a treballar els metalls, d'estris i de recanvis per a màquines
Tema323Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris, fabricació de màquines de cosir
Tema324Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques i afins
Tema325Construcció de material per a la mineria, siderúrgia i foneria, enginyeria civil i construcció. Construcció de material d'elevació i manipulació
Tema326Fabricació d'òrgans de transmissió
Tema327Construcció d'altres materials específics
Tema328Construcció d'altres màquines i material mecànic
TemaCorrespondències NACE-70 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema31--Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32--Construcció de maquinària i equips mecànics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.