Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
3142 Fabricació d'estructures metàl·liques
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Fabricació d'estructures metàl·liques, com ara carcasses d'edificis, hangars prefabricats, elements de ponts, passarel·les, pilars, balustrades, elements estructurals metàl·lics, material fix per a vies fèrries, desembarcaders, molls fixos, etc., i també la instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament.
No s'hi inclou la instal·lació d'aquests elements quan pugui classificar-se separadament de la seva construcció (504).
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema27352P2Altres processos de la transformació del ferro i de l'acer
Tema28110--Fabricació d'estructures metàl·liques i les seves parts
Tema35111P3Construcció i reparació de vaixells
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3141--Construcció metàl·lica: ponts i armadures
Tema3143--Apuntalament de mines
Tema3144--Fabricació de material fix per a ferrocarril de via normal
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema354P6Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.