Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
3254 Construcció de maquinària d'elevació i manipulació
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Construcció de maquinària per aixecar, hissar i traslladar persones o materials dins d'edificis, mines, establiments, estacions, ports, aeroports , etc., com ara construcció d'ascensors, muntacàrregues i escales mecàniques; vagonetes i tractors industrials; grues rodants grues pont i monocarril; transportadores mecàniques ( de cinta, rodet, cadenes, etc.); màquines apiladores, basculadores de vagons, etc.; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.
No s'hi inclou la construcció de telefèrics, funiculars i altre tipus de tracció i remolc a base de cables, com ara la fabricació de càbries, argues , gats hidràulics i pneumàtics, etc.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema29221--Fabricació d'ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i similars
Tema29222P2Fabricació d'altres tipus de materials d'elevació i de manipulació
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3255--Construcció de material d'elevació i manipulació
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema354P6Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura
Tema366P3Construcció de maquinària per a mines, per a la construcció i obres públiques, i per a les indústries ceràmiques i del vidre
Tema383P8Construcció de vehicles automòbils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.