Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
39 Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
TemaForma abreujada
CodiDescripció
39Instruments de precisió, òptica i similars
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema391Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
Tema392Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics
Tema393Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
Tema399Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema30P2Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema37--Fabricació d'instruments de precisió, d'òptica i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema37P3Construcció de maquinària, aparells, accessoris i articles elèctrics
Tema39P10Indústries fabrils diverses
Tema82P8Serveis prestats al públic i a les empreses comercials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema38--Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
07Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
08Maquinària d'oficina i instruments