Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
TemaForma abreujada
CodiDescripció
45Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema451Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
Tema452Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
Tema453Confecció en sèrie de roba i complements del vestit
Tema454Confecció a mida de roba i complements del vestit
Tema455Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
Tema456Indústries de la pelleteria
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema17P2Indústries tèxtils
Tema18P3Indústries de la confecció i de la pelleteria
Tema19P4Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria, talabarderia i sabateria
Tema25P2Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Tema74P8Altres activitats empresarials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema45--Indústries del calçat i del vestit
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema24P6Fabricació de calçat, peces de vestir i altres articles confeccionats amb productes tèxtils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema32--Tèxtils, confeccions tèxtils, calçat i indústries del cuir
Tema33--Indústries de la fusta i productes de fusta, fins i tot els mobles
Tema38--Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Tema39--Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 24 classes
CodiDescripció
10Indústries tèxtils, del cuir i de confeccions
TemaAgregat 16 sectors industrials
CodiDescripció
12Tèxtil, cuiro, calçat i confecció