Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
27 Metal·lúrgia
TemaForma abreujada
CodiDescripció
27Metal·lúrgia
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema271Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Tema272Fabricació de tubs
Tema273Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
Tema274Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics
Tema275Fosa de metalls
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema22--Producció i primera transformació de metalls
Tema25P6Indústries químiques
Tema31P8Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*22P1Producció i primera transformació de metalls
Tema1*31P4Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema27--Metal·lúrgia
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 14 sectors industrials
CodiDescripció
09Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics