Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
331 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
TemaForma abreujada
CodiDescripció
331Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3310Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema316P11Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema352P2Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema392--Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics
Tema393P3Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
Tema452P2Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
Tema482P8Transformació de matèries plàstiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*352P1Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema1*354P2Fabricació de components electrònics i circuits integrats
Tema1*392P1Fabricació de material medicoquirúrgic i d'aparells ortopèdics
Tema1*452P2Fabricació de calçat d'artesania i a mida, inclòs el calçat ortopèdic
Tema2*837P2Protèsics i higienistes dentals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema331--Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
06Instruments de precisió
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
05Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
43Instruments de medicina, de precisió i d'òptica