Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
332 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
TemaForma abreujada
CodiDescripció
332Fabricació d'instruments de mesura i control
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3320Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema344--Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
Tema351P2Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
Tema352P2Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema391--Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*344P1Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics
Tema1*353P2Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
Tema1*391P1Fabricació d'instruments de precisió, mesura i control
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema332--Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
06Instruments de precisió
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
05Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
43Instruments de medicina, de precisió i d'òptica